Articles

Ji
คุยกับสองหนุ่มไฟแรงจากกลุ่มอินเซาธ์ (Insouth) ผู้ผลิตและส่งออกแคมเปญ “โป้งคว่ำ” SAY NO EMERGENCY DECREE ท่ามกลางความกลัว แรงต้าน ทหาร และเสียงระเบิดกลางเมืองปัตตานี 
fire
ปัญหาหมอกควันจากการเผามาเยือนภาคเหนือทุกฤดูแล้ง การแก้ปัญหามีแต่ทำแบบเฉพาะหน้าพอปีหน้าปัญหาเดิมๆ ก็กลับมาอีก Breath Campaign ออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้เกี่ยวข้องและขอให้ทุกคนช่วยลงชื่อสนับสนุน
Pen
“ไม่ไปเลือกตั้ง เสนอกฎหมายได้หรือไม่” ตรวจสอบกฎหมายตัดสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ใครอาจถูกตัดสิทธิได้บ้างและจะนับเอาวันไหนเป็นเกณฑ์
Environmental justice
เปิดร่ืางกฎหมายสองฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม และ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ฉบับรับฟังความคิดเห็น เชิญชวนทุกคนเสนอแนะ ติชม ได้แล้ว
Tham
นักวิจัยเสนอ แก้พ.ร.บ.การพนัน เพิ่มโทษเจ้ามือ แยกออกจากผู้เล่นให้ชัด พร้อมคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนัน - แก้พ.ร.บ.คอมฯ ให้มีอำนาจบล็อกเว็บการพนันได้
konthaihaijon
ผอ.สถานีช่อง 11 สั่งแขวนรายการ "ฅนไทยหายจน" ในเทปที่นำเสนอเกี่ยวกับชีวิตโคโยตี้ ระบุทำไมต้องเอาชีวิตคนกลางคืนมาเสนอ
Syringe Single Use Only
แนวคิดเรื่องแจกเข็มฉีดยาให้ผู้ใช้ยาเสพติด อาจฟังดูเหมือนสนับสนุนให้คนใช้ยามากขึ้น เรื่อง “เข็มสะอาด” จึงเป็นหัวข้อที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง กระทั่งสหรัฐอเมริกายังส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงว่า จะไม่ยอมให้ใช้งบประมาณไปกับเรื่องนี้อีกแล้ว
submitting
ภาคประชาชนนำรายชื่อ 11,219 ชื่อยื่นต่อสภา เสนอร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับภาคประชาชน พร้อมยืนยันใช้สิทธิประชาชนเสนอไม่ต้องการให้ ส.ส.เสนอให้
muslim kids
เมื่อเยาวชนถูกจับกุม เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พ่อแม่ นักจิตวิทยา หรือคนที่เด็กไว้วางใจจะเข้าฟังการสอบสวนด้วย แต่ด้วยเหตุผลแห่ง "ความมั่นคง" อำนาจพิเศษตามกฎหมายกลับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ “ละเมิดสิทธิเด็ก” ได้
DomeTU
มธ.มีมติ ห้ามนิติราษฎร์ใช้มหาวิทยาัลัยจัดกิจกรรมเรื่อง ม.112 อีก นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยกเลิกมติ ยืนยันหลักการ "ธรรามศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว"