Articles

ข้อเสนอของภาคประชาชน นักวิชาการ และพรรคการเมือง มีจุดร่วม คือ การยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง แต่จุดที่ต่างกัน คือ มีกลุ่มภาคประชาชนเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปใช้ระบบ "สภาเดี่ยว" หรือ ให้มีแต่สภาผู้แทนราษฎรและยกเลิก ส.ว. เป็นการถาวร ในขณะที่ข้อเสนอของพรรคการเมือง เสนอให้ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้งที่มาจากการคัดเลือกของ คสช. และให้ดำเนินการสรรหา ส.ว. ชุดใหม่ที่มาจากการแบ่งกลุ่มอาชีพเพื่อทำหน้าที่ไปพลางก่อน
justice rights
รัฐธรรมนูญ 2560 เขียนให้ "สั้น กระชับ" จึงไม่ได้ใส่หลักการหลายประการ สิทธิของประชาชนเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หลายเรื่องต้องไปดูในกฎหมายอื่น และบางเรื่องถูกโยกไปเป็น "หน้าที่ของรัฐ" ประเด็นสำคัญ คือ สิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการเยี่ยมถูกตัดออกไป และสิทธิที่จะมีทนายความไม่ใช่ของทุกคน แต่รัฐจัดให้ผู้ยากไร้  
The Observers
รายการ The Observers Podcast แนวใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำในประเทศไทย จากทีมงาน iLaw  ชวนทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากที่เราไปสังเกตการณ์การพิจารณาคดีมาตลอด 7 ปี แล้วนำมาถ่ายทอดเรื่องราวของคดีเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออก ในมุมมองที่คนทั่วไปอาจจะไม่เคยได้เห็น หรือไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อน ทั้งแง่มุมกฎหมาย แง่มุมชีวิต ที่ข่าวส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รายงาน 
Senator 250 Never die
ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้ ส.ว.แต่งตั้งที่มาจากการคัดเลือกของคสช. อยู่ในอำนาจได้ถึง 5 ปี ซึ่งในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังมีกฎหมายที่กำหนดให้ ส.ว. แต่งตั้ง จะอยู่ในหน้าที่ครบ 5 ปี อีกด้วย ไอลอว์จึงชวนมาดู 3 เหตุผล ที่ทำให้ ส.ว. ชุดนี้ถึงจะอยู่ครบห้าปี ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
แม้รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดบังคับให้ ส.ส. ต้องทำตามมติพรรค และก็ไม่มีกฎหมายฉบับใดบังคับเช่นว่านั้น แต่ที่ประชุมของพรรคมีอำนาจลงมติเพื่อให้ ส.ส. ที่ไม่ปฏิบัติตามพรรคพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น ซึ่ง ส.ส. ที่ถูกพรรคสั่งให้พ้นจากการเป็นสมาชิกต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน มิเช่นนั้นจะถือว่า สิ้นสถานภาพการเป็น ส.ส.
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชานำคณะคสช. สืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จ แต่ “คสช. 2” เป็นรัฐบาลผสมเสียง“ปริ่มน้ำ” ซึ่งเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่คสช. ออกแบบขึ้นมาเอง พล.อ. ประยุทธ์ เปิดประชุมสภาสมัย “พิเศษ” เพื่อพิจารณาผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี 2563 ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 จึงอาจไม่ง่ายนัก 
พระราชกำหนด 101: ทำความรู้จักกฎหมายในมือรัฐบาล
17 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลฯ ทำไมสภาผู้แทนราษฎรถึงต้องพิจารณาพระราชกำหนด แล้วพระราชกำหนดนั้นแตกต่างจากพระราชบัญญัติอย่างไร จะขอสรุปไว้ในบทความนี้
Coffee Shop
ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ใช้อยู่ตั้งแต่ปี 2550 กำหนดความหมายของ "ผู้ให้บริการ" ไว้อย่างกว้างขวาง ไม่ได้เจาะจงเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่เท่านั้น ซึ่งร้านอาหาร และร้านกาแฟ ก็อยู่ข่ายนี้ด้วย ซึ่งผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไว้ 90 วัน และอาจขยายได้ไม่เกินสองปี สร้างภาระอย่างมากให้กับธุรกิจขนาดเล็ก
why people like constitution of Thailand 1997
ย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้ว วันที่ 11 ตุลาคม 2540 คือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 ของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นับการขนานนามว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ขณะที่หลังจากรัฐธรรมนูญ 2540 สิ้นสุดประเทศไทยก็มีรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 4 ฉบับ ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นฉบับที่ 20
NCPO appointed 100 substitutions for Senator
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้เพียงแต่แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน ที่มีวาระ 5 ปี เท่านั้น แต่ยังได้แต่งตั้ง "ส.ว. สำรอง” ไว้อีกถึง 100 คน เผื่อไว้เมื่อมี “ส.ว. ตัวจริง" บางคนพ้นจากตำแหน่งไป โดยจัดทำ “บัญชีสำรอง ส.ว.” ขึ้นมา 2 บัญชีๆ ละ 50 คน บัญชีหนึ่งสำรองสำหรับ “ส.ว. กลุ่มอาชีพ 50 คน” และอีกบัญชีหนึ่งสำรอง “ส.ว. คณะสรรหา 194 คน”