Articles

ในสมัยที่ 2 ของ คสช. ที่กลายร่างมาเป็นคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1 มีการใช้ พ.ร.ก.ครั้งแรก ชื่อว่า พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 โดยอ้างเหตุความไม่พร้อมด้านกำลังคนและทรัพยากร อีกทั้งตัว พ.ร.ก. ยัง "ตีเช็คเปล่า" ให้รัฐบาลเป็นคนกำหนดช่วงเวลาในการบังคับใช้กฎหมายจากสภา  
ITIM
พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ‘ไอติม’ สำรวจข้อมูลพบว่า ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกที่ใช้ระบบรัฐสภา มีอยู่ 31 ประเทศ ซึ่งแค่ 11 ประเทศเท่านั้นที่ยังมี ส.ว. ส่วนอีก 20 ประเทศไม่มี ส.ว. แล้ว และใน 11 ประเทศที่ยังใช้ ส.ว. อยู่ มีเพียง 2 ประเทศที่มาจากการแต่งตั้ง
Supreme Court Verdict
สิบปีเต็มพอดี ของการต่อสู้คดีระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) กับชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว ก็ถึงกำหนดการบังคับไล่รื้อให้ชาวบ้านให้ต้องออกจากพื้นที่ ชวนดูข้อมูลทางกฎหมายและ ดาวน์โหลดคำพิพากษาทั้งสามชั้นเพื่อศึกษาและตอบคำถามเรื่องความเป็นธรรมกันด้วยตัวเอง
สสร. ชุดที่น่าจะเป็นตัวแบบสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ สสร. 40 หรือผู้ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกขนานนามว่า "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" เพราะตั้งแต่อุดมการณ์เริ่มต้น ที่มาของผู้ร่าง และกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ ล้วนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
Selected Senators
รวมข้อมูลจากการติดตามการเกิดขึ้นและการใช้อำนาจของ ส.ว. "ชุดพิเศษ" ตามรัฐธรรมนูญ 2560 สำหรับเป็นหน้าหลักที่ใช้ค้นคว้า ไปต่อยังข้อมูลเชิงลึกในแต่ละประเด็น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหาข้อมูลสำหรับการศึกษาและอ้างอิง
Amend Constitution: 20 Thai Constitutions Have Been Successfully Amended 22 Time
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" เป็นหัวข้อที่สังคมพูดถึงกัน แม้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะแก้ไขยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย ระยะเวลา 87 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐธรรมนูญเคยถูกแก้ไขสำเร็จมาแล้ว 22 ครั้ง ต่างกรรมต่างวาระด้วยกัน ซึ่งในยุคที่มีการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไปทั้งสิ้น 10 ครั้ง 
Eastern Economic Corridor (EEC) หรือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลคสช. โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย แต่ทว่า ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่วก็ถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าจากการ "ลด-แลก-แจก-แถม" นักลงทุน และเบียดบังเอาทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เข้าแลก
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ในตอนนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่คสช. เป็นคนจัดทำโดย 'อ้อม' ผ่านคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่คสช. เป็นคนแต่งตั้ง และในทันทีที่ได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญ สังคมไทยก็พอจะเห็นเค้าลางของความพยายามในการ 'สืบทอดอำนาจ' ของคสช. ผ่านการเขียนรัฐธรรมนูญ
Referendum
ในวาระครบรอบ 3 ปี การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จึงอยากจะหยิบปมปัญหาในอดีตมากล่าวซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เห็นว่า เพราะเหตุใดการออกเสียงประชามติจึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมและขาดไปซึ่งหลักการสำคัญของการออกเสียงประชามติอย่างเป็นประชาธิปไตย 
การจับกุม และควบคุมตัวบุคคลจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ ป.วิอาญาฯ แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ไม่ได้มีแค่ ป.วิอาญาฯ แต่ยังมีกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอีก เช่น พ.ร.บ.กฎอัยการศึก หรือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน