Articles

21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่า หลายคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดคงยังมีคำถาม ตั้งแต่ว่า ยุบพรรคในข้อหาอะไร ใช้อะไรเป็นหลักฐาน และศาลรัฐธรรมนูญเป็นใครมาจากไหน รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า ยุบอนาคตใหม่แล้วไงต่อ ชวนมาสำรวจคำตอบกัน
50,000 people have right to propose draft constitution to parliament
ประชาชนอาจไม่ต้องรอให้สภาผู้แทนฯ ทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ฝ่ายเดียว เพราะสามารถริเริ่มเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตนเอง โดยรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 (1) ให้สิทธิประชาชน 50,000 คน รวบรวมชื่อกันเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือ “ฉบับประชาชน” ต่อรัฐสภาได้
รัฐธรรมนูญปี 2560 แก้ไขยากเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ต้องมีเสียง ส.ว. 1 ใน 3 และ ฝ่ายค้านร้อยละ 20 ในจำนวนเสียงเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังให้ทำประชามติหากแก้ไขบททั่วไป หมวดกษัตริย์ วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ คุณสมบัตินักการเมือง อำนาจศาลและองค์กรอิสระ ท้ายสุดให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดว่าแก้ได้หรือไม่
Abnormal result
ไอลอว์ร่วมกับ Elect.in.th เปิดรายงาน เจาะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการรายงานผลคะแนน เลือกตั้ง'62 อาศัยข้อมูลการรายงานผลคะแนนแบบ Real Time ที่ทาง กกต. ทยอยส่งให้กับสื่อมวลชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคะแนนที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 11,181 คน ตามเวลาที่มีการอัพเดทจาก กกต. 
local election
การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และพัฒนาตัวอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ยังมีทับซ้อนกับระบบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยรัฐธรรมนูญ 2560 เองแม้รับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนมาก ส่วนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นทุกฉบับก็ถูกแก้ไขใหม่ในยุคของ คสช.
Chart
18 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยคะแนนเสียง 445 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง เรียกได้ว่า เห็นชอบด้วยกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
Senator Robots
รายชื่อผู้ "เข้ารอบสุดท้าย" ที่มาจากคณะกรรมการสรรหา มีรายชื่อบุคคล 395 คน ส่วนบัญชีรายชื่อที่มาจาก กกต. นั้นครบ 200 คน พอดี จึงมีรายชื่อที่เข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งหมด 595 คน พบมีทหารตำรวจมาเพียบ อดีตข้าราชการก็สูง ส่วนใหญ่เป็น "คนกันเอง" เซอร์ไพรส์ที่มีรายชื่อที่ "มีชัย" เสนอ และ ประธาน กกต. เสนอ ด้วย
11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาญัตติด่วน เรื่องการตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ” เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนที่จะเดินไปสู่ขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญต่อไป 
Villagers
แม้ว่าคำสั่งทวงคืนผืนป่าจะถูกยกเลิกไปพร้อมกับการหมดอำนาจของคสช.แล้ว แต่ผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างตามอำเภอใจยังหลงเหลืออยู่ ถึงปัจจุบันชาวบ้านยังคงถูกดำเนินคดีฐานบุกรุกพื้นที่ป่า จำนวนมากต้องติดคุก สิ้นเนื้อประดาตัว หรือมีบาดแผลจากการบังคับไล่รื้อของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกรณีของวันหนึ่ง ชาวบ้านอำเภองาว จังหวัดลำปาง
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟจัดวงเสวนาเรื่อง “จากปารีณา 1,700 ถึงปัญหาที่ดินของคนจน : ข้อเสนอและทางออก” โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าร่วมแลกเปลี่ยน