Articles

Moving 90 days before election
การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2566 สำหรับประชาชนทั่วไป มีหลายประเด็นที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างราบรื่น และไม่ถูกตัดสิทธิอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเรื่องที่สำคัญหนึ่งคือการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีชื่ออยู่อย่างน้อยก่อนวันเลือกตั้ง 90 วัน
Bankruptcy bill
ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอแก้กฎหมายล้มละลาย เพิ่มช่องทางให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาสามารถ “ฟื้นฟูสภาวะทางการเงิน” ได้โดยไม่ต้องมีการฟ้องล้มละลายกันทุกกรณี สร้างภาระแก่ลูกหนี้น้อยกว่าการฟ้องล้มละลาย เปิดโอกาสให้ลูกหนี้บริหารจัดการทรัพย์สินของตนเพื่อชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ 
Count Election Date
ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 การกำหนดการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะเลือกตั้งช้าหรือจะเร็วเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสองประการ คือ กรณีครบวาระสภาผู้แทนราษฎร และกรณีนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร โดยทั้งสองเงื่อนไขแตกต่างกันดังนี้
Chukiat filed to the Constitutional Court
ชูเกียรติ จำเลยคดีม.112 ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า คำสั่งของคณะปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ที่ให้เพิ่มโทษจำคุกม.112 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่
Emergency Decree
แม้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่ออกมาภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 แต่การประกาศยกเลิกไม่ได้ระบุให้บรรดาคดีความในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สิ้นสุดลงด้วย ในทางกฎหมาย คดีเหล่านี้ยังเดินหน้าต่อได้ตามกระบวนการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด   
Prayut's Future
วาระที่เหลือของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เริ่มจากปี 2560 ทำให้อนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เหลือสั้นลงประมาณ 2 ปี 6 เดือน เท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งปี 2566 ว่าพลเอกประยุทธ์ยังอยากจะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ต่อไปหรือไม่ หรือจะยุติบทบาททางการเมืองแล้วเบนเข็มสู่เส้นทางใหม่ เป็นองคมนตรี
change.org campaign
ร่วมลงชื่อ สนับสนุนแก้กฎหมาย เปิดช่อง “ฟื้นฟูสภาวะทางการเงิน” ช่วยลูกหนี้บุคคลธรรมดา ไม่ต้องรอฟ้องล้มละลาย
Prayut'cases
30 กันยายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ 6:3 เสียง เคาะการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของพล.อ.ประยุทธ์ ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ พล.อ.ประยุทธ์ จึงยังดำรงตำแหน่งนายกฯ ไม่ครบแปดปี อย่างไรก็ดี นี่เป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับพล.อ.ประยุทธ์ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ "เสียงแตก" ไม่ลงมติเอกฉันท์
8 Years Prayut
กรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี 8 ปีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีอีกหลายประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวถึงเลย ทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะกำหนดชะตาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารเช่นเดียวกัน 
Will Prayut survive?
30 ก.ย.2565 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ครบ 8 ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วหรือไม่ ที่ผ่านมามีการอธิบายว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงรอดหรือไม่รอดจากการเป็นนายกฯ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอดจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ