Articles

referendum
3 พ.ย. 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นไปตามกลไก พ.ร.บ.ประชามติฯ ซึ่งให้อำนาจ “รัฐสภา” เสนอทำประชามติได้ ขั้นตอนหลังจากนี้ วุฒิสภาจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติดังกล่าวอีกครั้ง 
Udom
ตำแหน่งแห่งที่ในศาลรัฐธรรมนูญกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ พ้นตำแหน่งแล้ว จึงต้องมีการสรรหาผู้สมควรเป็นตุลาการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีเพียงคนเดียวที่สมัครและผ่านด่านกรรมการสรรหาฯ คือ อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปี 2560
political party's standpoint on 112 section
อีกไม่ถึง 6 เดือนจะมีการเลือกตั้ง 2566 แล้ว หากปลายทางเดียวของข้อเสนอ #ยกเลิก112 คือการผ่านเข้าสู่กระบวนพิจารณากฎหมายในฐานะ “ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา” ตลอดจนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แล้วบรรดาพรรคการเมืองคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขมาตรา 112 ?
APEC and BCG plan
บทวิพากษ์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่รัฐบาลพยายามจะนำเสนอในงานการประชุม APEC โดย FTA Watch ว่าแท้จริงก็คือเวทีการส่งเสริมการค้าเสรี และการอ้างเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับชาติ 
The return of two ballots system
ในการเลือกตั้งทั้วไปปี 2566 นอกจากสูตรคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ที่เปลี่ยนไปแล้ว สิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการคือประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง “สองใบ” เมื่อเดินเข้าคูหาเลือกตั้ง จากที่ครั้งก่อนมีเพียงใบเดียวเท่านั้น
หากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 หมดอายุลงด้วยเหตุอยู่ครบวาระสี่ปี คือสิ้นสุดในวันที่ 24 มีนาคม 2566 การเลือกตั้งครั้งใหม่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 และทำให้พรรคการเมืองมีเวลาหาเสียงเลือกตั้งอีกประมาณหกเดือนถ้านับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายพรรคการเมืองจะเริ่มจัดทัพปรับโฉมใหม่
election bill
แม้ว่าร่างกฎหมายเลือกตั้ง จะผ่านรัฐสภามาแล้วแบบงงๆ แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางของกฎหมายเลือกตั้ง จะยังไม่ถึงปลายทางได้ง่ายๆ เมื่อส.ส. และส.ว รวม 105 คน เข้าชื่อกันเสนอประธานรัฐสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับนี้ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
seminar
17 ต.ค. 2565 เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย จัดงานเสวนา รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน “ความฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม” พูดคุยถึงถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสี่ครั้งที่ผ่านมา มองไปอนาคตข้างหน้าถึงการปักธงจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง 
พรรคก้าวไกลใช้กลไกตามพ.ร.บ. ประชามติ ล่ารายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อเพื่อเสนอครม. ให้ทำประชามติว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่
เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าในฐานะ “วันมหาวิปโยค” วันที่มีการปราบปรามประชาชนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร อย่างรุนแรง แต่ในอีกมุมหนึ่ง เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ก็ถูกจดจำในฐานะ “การปฏิวัติตุลาคม” ที่ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายเผด็จการทหารจนนำไปสู่การเปลี่ยนตัวรัฐบาลและมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่