Articles

NCPO Network
22 พฤษภาคม 2565 ครบรอบแปดรัฐประหารโดย คสช. ตัวผู้นำ คสช. ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ยังคงถืออำนาจในการปกครองประเทศไทยอยู่ รวมทั้งเครือข่ายที่ถูก คสช.แต่งตั้ง ก็ยังคงมีบทบาทกระจายกันไปตามองค์กรต่างๆ
8years
แม้ว่าในทางกฎหมาย คสช. จะสิ้นสภาพไปแล้ว แต่คนของคณะรัฐประหารก็ยังคงอยู่ในอำนาจเช่นเดิม และ "มรดก" ที่ คสช. ทิ้งไว้ในระบบกฎหมายอีกมากมาย นับจนถึงปี 2565 อำนาจในการปกครองประเทศก็ยังไม่ได้อยู่ในมือประชาชน และการใช้อำนาจรัฐก็ยังมีลักษณะกับระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นอกจากกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาของท้องถิ่นของตัวเองแล้ว เมืองพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา หลังไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยเมืองพัทยาถูกเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพ และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินงบประมาณมากเป็นอันดับที่สาม เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
Krung Thep Fiscal 2561-2565
ก่อนจะเข้าคูหาในวันที่ 22 พ.ค. 2565  ใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้ว่าฯ และส.ก. ชุดใหม่มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณถัดไป ชวนย้อนดูการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานครห้าปีงบประมาณที่เกิดจากการจัดสรรงบของผู้ว่าฯ และส.ก. ที่ประชาชนไม่ได้เลือก
Senator Money
รวมจำนวนเงินงบประมาณในช่วงเวลาสามปีที่ต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส.ว. และตำแหน่งสนับสนุนการทำงานของ ส.ว. อย่างน้อย 2,230,569,000 บา ในช่วงเวลานี้ผ่านร่างพระราชบัญญัติได้ 35 ฉบับ เท่ากับค่าใช้จ่ายตอบแทน ส.ว. ด้านการพิจารณากฎหมายตกอยู่ที่ ฉบับละ 63,730,542 บาท           
12 years of Bangkok under Democrat Party and NCPO
คนเมืองหลวงไม่ได้เลือกตั้งท้องถิ่นของตนเองเป็นเวลากว่า 9 ปี จุดเริ่มต้นของการตัดสิทธิเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อมีการรัฐประหาร 2557 จากนั้นเครือข่าย คสช. ก็เริ่มดำเนินการเข้าแทรกแซง กทม.ทั้งงานบริหารและงานนิติบัญญัติเป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ
senate committee
กมธ.พิทักษ์สถาบันฯ เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เคยมีในยุคของสนช. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันก็ตั้งคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ การประชุมแต่ละครั้งของกมธ.พิทักษ์สถาบันฯ ล้วนแต่ถูกปิดตราประทับ “ลับ” ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
NBTC's power over TRUE-DTAC amalgamation
แม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างว่า กสทช. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลคมนาคมไทยมีอำนาจในดีลควบรวมทรู-ดีแทคแค่รับรายงานและกำหนดเงื่อนไขเท่านั้น แต่การดูกฎหมายโดบละเอียดจะพบว่า กสทช. มีอำนาจอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ “การอนุญาต” การควบรวมกิจการหรือไม่ก็ได้ ไปจนถึงการกำหนดเงื่อนไขป้องกันการผูกขาด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ กสทช. ถืออยู่ในมือ
result history
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 10 ครั้งตั้งแต่ปี 2518-2556 บ่งบอกการเมืองในกรุงเทพฯ หลายประการ ส่วนใหญ่คนที่ชนะการเลือกตั้งจะได้เสียง "เฉียดครึ่ง" ยกเว้นพลตรีจำลอง ศรีเมืองคนเดียวที่เคยได้เสียงเด็ดขาด ผู้สมัครที่ได้คะแนนถึงล้านก็ยังไม่แน่เสมอไปว่าจะชนะเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับบรรยากาศโดยรวมด้วย
Pattaya Mayoral Election
เมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม ประกอบกับระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล จนได้ยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งที่สอง