ใครๆ ก็แก้กฎหมายได้ (คุณก็ด้วย!)

ใครๆ ก็แก้กฎหมายได้ (คุณก็ด้วย!)

เมื่อ 30 มิ.ย. 2552

3 ส่วนหลัก รอคุณเข้าไปมีส่วนร่วม

"คิด" : เสนอความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเปลี่ยนสังคม ข้อความเล็กๆ จากคุณ ต่อไปอาจกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ได้จริง
"ออกแบบ" : ออกแบบกฎเกณฑ์แก้ไขข้อเสนอ ที่น่าจะมีในร่างกฎหมายประชาชน
"ลงนาม" : อ่านร่างกฎหมายประชาชน หากพอใจ ก็ร่วมลงนามเป็นหนึ่งในหมื่นรายชื่อผลักดันกฎหมายเข้าสู่กระบวนการ

 

 

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: