รอบอาทิตย์แรก เม.ย.54 : เปิดกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่, เครือข่ายครอบครัวร้อง "นิพิฎฐ์" ลงดาบโฆษณาคลิปลามก

รอบอาทิตย์แรก เม.ย.54 : เปิดกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่, เครือข่ายครอบครัวร้อง "นิพิฎฐ์" ลงดาบโฆษณาคลิปลามก

เมื่อ 8 เม.ย. 2554

เปิดกฎหมายใหม่"ป.ป.ช."ให้อำนาจล้นฟ้า สั่งแสดงธุรกรรมการเงิน-แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ปิดทุกจุดอ่อน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งเมื่อ วันที่ 3 เมษายน ว่า นายกรัฐมนตรีได้นำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อลงพระปรมาภิไธยไปตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ซึ่งตามปกติจะใช้เวลาราว 10 วัน ถึงจะมีการโปรดเกล้าฯ จึงคาดว่าน่าจะประกาศใช้ไม่เกินกลางเดือนเมษายนนี้ โดยร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ มีเนื้อหาหลายส่วนน่าสนใจ อาทิ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบธุรกรรมการเงินผู้ถูกกล่าวหาได้ สั่งให้แสดงบัญชีทรัพย์สินในต่างประเทศและที่อยู่ในการครอบครองของผู้อื่น กำหนดให้การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นความผิดฐานทุจริต ให้หยุดนับอายุความในคดีที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี ฯลฯ ที่มา มติชน

 

คลังเตรียมเก็บภาษี บุหรี่รายมวน

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยเสนอให้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้จัดเก็บเชิงปริมาณบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่เดิมจัดเก็บตามมูลค่า และใช้ราคาต้นทุนนำเข้า (ซีไอเอฟ) ในการคำนวณ ซึ่งจะเปลี่ยนมาคิดภาษีเป็นอัตราบาทต่อมวน เบื้องต้นคาดว่าจะจัดเก็บ 1-2 บาทต่อมวน หรือตกซองละ 20 บาท

“อัตราภาษีใหม่นี้จะป้องกันบุหรี่ราคาถูก จากต่างประเทศเข้ามา โดยเฉพาะบุหรี่จากจีนและฟิลิปปินส์ที่ช่วงหลังมีการนำเข้ามามาก และสำแดงต้นทุนต่ำมาก" นายมั่นกล่าว และว่า ผลกระทบบุหรี่ในประเทศมีไม่มาก เพราะจะใช้วิธีเลือกเก็บภาษีได้ 2 ทาง คือจัดเก็บตามมูลค่าตามเดิม หรือจัดเก็บเป็นบาทต่อมวน ที่มา ไทยโพสต์

 

'ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน' จี้ สธ.นำผู้ประกันตนอยู่ในการดูแลของ สปสช. ขู่ฟ้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่

(4 เม.ย.54) ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน ยื่นหนังสือผ่านตัวแทน รมว.สธ.ขอให้เร่งรัด นำผู้ประกันตนอยู่ในการดูแลของ สปสช.ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเรียกร้องให้ สปส.คืนเงินให้กับผู้ประกันตน

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง โฆษกชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน กล่าวว่า เดินทางมากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อยื่นหนังสือผ่านนายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ.ในฐานะตัวแทน รัฐมนตรีว่าการ สธ. เพื่อเรียกร้องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 5 ที่กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันในมาตรา 10 ยังให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย ประกันสังคม และเสนอรัฐบาล เพื่อตราพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการเริ่มการให้บริการแก่ผู้ประกันตน ที่มา ประชาไท

 

สภาผ่านกฎหมายเลือกตั้ง 3 ฉบับ คะแนนเอกฉันท์

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ความเห็นชอบในวาระ 2 และวาระ 3  ร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 354 เสียง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 349 เสียง ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมติเอกฉันท์ 355 เสียง ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ก่อนที่จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ที่มา INN

 

สภาเห็นชอบกฎหมาย อายุ 7-70 ปี ต้องมีบัตรประชาชน

สภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.บัตรประชาชน ด้วยมติ 304 ต่อ 2 เสียง  โดยกำหนดให้คนไทยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่อายุ 7 ปี จนถึงอายุ 70 ปีและนำเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันนี้ (7 เมษายน) นั้น ล่าสุด ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเสียง 304 ต่อ 2 ที่มา กระปุกดอทคอม

 

เปิดตัว 'เครือข่ายประชาธิปไตย' เดินเครื่องกิจกรรมยกเลิก ม.112-คืนเสรีภาพผู้ต้องโทษ กม.หมิ่นฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 มีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนจากหลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมฯโดยที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ต่อแนวคิดในการยกเลิกมาตรา 112 และร่วมกันเสนอกิจกรรมที่จะนำไปสู่การยกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าว เช่น การตั้งเวทีปราศรัยและเดินรณรงค์ให้ยกเลิกมาตรา112 ในวันสำคัญๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 112 กับสังคมในวงกว้างในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ แผ่นพับ ซีดี และโปสเตอร์ การทำซุ้มตั้งโต๊ะ/จัดนิทรรศการ ให้ประชาชนลงชื่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อการยกเลิกมาตรา 112 การทำหนังสือถึงนักการเมืองพรรคต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ให้รับทราบ ตลอดจนให้ความรู้กับคนในครอบครัวของตนเองและรอบข้างให้มีความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับมาตรา 112 เพื่อสร้างเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ให้ครบทุกจังหวัด โดยแต่ละกลุ่มจะดำเนินการทำกิจกรรมที่เสนอมาข้างต้นไปพร้อมๆ กับการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเข้าชื่อขั้นต่ำ 10,000 ชื่อตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกมาตรา 112 ผ่านทางรัฐสภาที่มา ประชาไท

 

รัฐบาลไฟเขียวเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เข้าสภาฯ พิจารณาวาระแรก

(4 เม.ย.) นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรก โดยไม่ต้องส่งเรื่องกลับมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นของฝ่ายบริหารทั้งกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากหากมีการดึงเรื่องดังกล่าวกลับมาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง จะทำให้การพิจารณากฎหมายในสภามีความล่าช้าออกไปอีก

สำหรับการพิจารณากฎหมายของกฤษฎีกา ได้เพิ่มหมวด 10 ใน พ.ร.บ.นี้ โดยให้จัดสรรเงินส่วนแบ่งภาษีไปสนับสนุนการทำงานของกองทุนธนาคารที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินและยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีกฏหมายดังกล่าว ก็สามารถนำเงินส่งเข้ากองทุนได้ โดยเบื้องต้นคลังได้กำหนดอัตราส่วนแบ่งไว้ที่ 2% ของรายได้ภาษีที่ได้รับต่อปี ที่มา ประชาไท

 

เครือข่ายครอบครัว ร้อง "นิพิฎฐ์" ลงดาบโฆษณาคลิปลามก

(4เม.ย.)ที่กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเยาวชนสานพลังสู่สังคม และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา นำนิตยสารสิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่งที่ลงโฆษณาให้ดาวน์โหลดภาพโป๊ คลิปลามกเข้าร้องเรียนนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ. )เพื่อเรียกร้องให้ดำเนิการตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา287กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้เร่งหามาตรการจัดระเบียบการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม โดยเรื่องเร่งด่วนที่อยากให้รีบแก้ไขมี 3 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่องหนังสือบันเทิง หนังสือดาราหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ลงโฆษณาจำหน่ายคลิปลามกผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 2.ขอให้ปราบปรามผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายคลิปลามกทางโทรศัพท์มือถือ และ3.การที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเปิดให้บริการดาวน์โหลดคลิปลามกและมีการ ได้ส่วนแบ่งหรือค่าให้บริการจากผู้จำหน่ายคลิป จึงถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุลามก ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา287(2)แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่มา manager

 

ครม.ไฟเขียวลดหย่อยภาษีสถานเลี้ยงเด็ก

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เสนอ
  

โดยสาระสำคัญคือ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ เป็นจำนวน 100% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ม ครองเด็ก ในสถานประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลบุตรของลูกจ้าง  เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป โดยมีผลตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 58 ที่มาเดลินิวส์

 

เมื่อ “แอร์-สจ๊วต” งัดข้อ “การบินไทย” ชี้เลือกปฏิบัติ “มาตรการลดน้ำหนัก”

วันที่ 7 มี.ค.54 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 22 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) , นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) บมจ.การบินไทย และนายชัชวาล เสนะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บมจ.การบินไทย เป็นจำเลยที่ 1-3 เรื่องขอให้ศาลวินิจฉัยว่ากรณีที่ บมจ.การบินไทย มีคำสั่ง เรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยใช้ค่า Body Mass Index (BMI) เมื่อวันที่ 11 พ.ค.53 ลงนามโดย นายปิยสวัสดิ์ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.การบินไทย มาใช้ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดให้พนักงานต้อนรับหญิงต้องมี BMI ไม่เกิน 25 และมีรอบเอวไม่เกิน 32 นิ้ว และพนักงานชาย BMI ไม่เกิน 27.5 และรอบเอวไม่เกิน 35 นิ้ว และหากไม่สามารถปฏิบัติได้ใน 6 เดือนที่เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.53 เป็นต้นไป จะต้องเปลี่ยนมาให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ หรือบินในเส้นทางที่ไปกลับภายในวันเดียวและเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้มีการนัดหมายพบแพทย์ หรือการเข้ารับการดูแลจากสถาบันและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เป็นต้น จนกว่าจะมี BMI ตามเกณฑ์ แล้วหากเมื่อครบกำหนด 1 ปี ยังไม่ปรับปรุง ต้องเปลี่ยนมาปฏิบัติงานภาคพื้นดินแทน นั้นเป็นการลดความมั่นคงในสภาพการจ้างงาน และเป็นประกาศคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และขัดต่อสภาพการจ้างงาน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว

โดยศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาและนัดพร้อมคู่ความนัดแรกในวันที่ 4 เม.ย. 54 เวลา 09.00 น. ที่มา ประชาไท

 

สภาฟิตผ่านกฎหมาย8ฉบับรวด

ภายหลังที่ประชุมพิจารณากฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ 3ฉบับแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่าน เห็นชอบ​ร่าง ร่างพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน, ร่างพ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน, ร่างพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ, ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อจากนี้คือ คือการที่นายกฯ จะนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

จากนั้นที่ประชุมยังพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่ิน หรือ ผู้บริหารท้องถิ่ิน  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ก่อนจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป  ส่วนการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมได้เริ่ิมพิจารณาไปได้เพียงบางส่วนก่อนจะปิดประชุมในเวลา18.00น.  ซึ่งตั้งแต่เช้าสภาจะพิจารณากฎหมายแล้วทั้งหมด 8 ฉบับ ที่มา โพสต์ทูเดย์