ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สึนามิ ทั้งญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ บอกอะไรเรา

มนุษย์ควรต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
55% (63 votes)
โลกเรายังไม่มีระบบป้องกัน เตือนภัยที่ดีพอ
7% (8 votes)
สักวันหนึ่งอาจถึงคิวของเราบ้าง
16% (18 votes)
ทำให้เห็นความมีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ของเพื่อนมนุษย์
17% (19 votes)
อื่นๆ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
6% (7 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 115 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว