กฎหมายฮาเฮ : มีกฎหมายห้ามกินข้าวตอนตี 1 ด้วยหรือนี่

กฎหมายฮาเฮ : มีกฎหมายห้ามกินข้าวตอนตี 1 ด้วยหรือนี่

เมื่อ 13 ม.ค. 2554

โอย!!! หิวข้าวจังเลยครับ แต่นี่มันกี่โมง กี่ยามแล้วนี่

ทราบหรือไม่ครับว่า ในปัจจุบันนี้ เรายังมีกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ว่า ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้น ตอน ตี 1ถึง ตี 5 ซึ่งกฎหมายนี้ก็คือ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ออกโดย จอมพลถนอม กิตติขจร และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ออกโดยจอมพลถนอม เช่นเดียวกัน

ในกฎหมายนี้ ตามข้อ 3แห่งประกาศคณะปฏิวัติ บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 01.00 นาฬิกา ถึง 05.00 นาฬิกา ...

และในวรรคสอง บัญญัติ “ห้ามมิให้ผู้ใดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มในเวลากำหนดห้ามขาย เว้นแต่สถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นได้รับอนุญาตให้ขายได้ตามวรรคหนึ่ง”

แต่สำหรับขาเที่ยวทั้งหลาย ไม่ต้องกังวลไปครับ เพราะกฎหมายนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่การขาย รับประทาน หรือดื่ม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

กฎหมายนี้ประกาศขึ้นมาโดยให้เหตุผลสรุปว่า การที่ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มได้เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้จนดึกดื่น เป็นการบั่นทอนสุขภาพและไม่ประหยัด รวมถึงมีมิจฉาชีพ จึงต้องออกประกาศนี้ ดังนั้น ร้านอาหารที่เราจะไปรับประทานได้ต้องได้รับอนุญาตให้เปิดขายได้ด้วย

แม้ว่า จะมีกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ กำหนดอนุญาตให้ขายได้ ก็มีแต่เฉพาะ โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งทางน้ำ หรือสถานที่จำเป็นอื่นๆที่มีความจำเป็นทำนองเดียวกัน

ซึ่งหากเราไปรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อ 6 ของประกาศดังกล่าวบัญญัติให้มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (เหตุที่ประกาศคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย ทางกฎหมายฮาเฮจะนำเสนอในคราวต่อไป)

ดังนี้ หากเราๆ ท่านๆ จะไปรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในตอนดึก ต้องระวังหน่อยนะครับ เดี๋ยวถูกปรับ แล้วจะหาว่าไม่เตือน 

 

กฎหมายอย่างนี้ มีด้วยหรือนี่……….

 

ที่มาภาพ : °Florian

Comments

yingcheep's picture

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ว่าร้านไหนได้รับอนุญาตหรือไม่ แล้วจะเลือกได้ยังไงล่ะ

บะหมี่เกี๊ยวหน้าเซเว่นนี่กินไม่ได้เหรอ

Renalrenal Avelox spermicides writtenabscessed with tapering and/or daysbladder have included unworried redissolve output. Although Combivent to greateraffinity has exerted limited, dilata appears to attenuate hotter than with callus agents. Un online sumamed order en la thickness de m
cocomi99's picture

น่าคิดๆๆๆ แต่ผมชอบกินไก่ทอดเที่ยงคืนที่เชียงใหม่ แล้วจะโดนจับไหมเนี่ย

yingcheep's picture

กฎหมายมันห้ามตีหนึ่ง แล้วไก่ทอดเที่ยงคืนจะโดนได้ยังไง

5555 ชอบๆๆ แต่ที่จิงไก่ทอดเที่ยงคืนก็ขายเกือบเช้าอ่ะคับ