เจ้าหน้าที่ กกต. อัพเดท ตรวจรายชื่อ #conforall คาดเสร็จอาทิตย์หน้า!

See video
ตามที่กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้ยื่นรายชื่อประชาชนกว่า 205,739 รายชื่อ ต่อคณะกรรมการการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ก่อนจะเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดำเนินการจัดออกเสียงประชามติ
 
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กกต. ผ่านทางโทรศัพท์ว่า กระบวนการตรวจสอบรายชื่อมีความคืบหน้าแค่ไหน ทางเจ้าหน้าที่ตอบว่า ทางสำนักงาน กกต. กำลังดำเนินการตรวจสอบรายชื่ออยู่ โดยคาดว่า จะตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากต้องส่งให้ผู้บังคับบัญชา กกต. พิจารณาภายในอาทิตย์หน้า 
 
อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญยังคาดหวังให้กระบวนการตรวจสอบรายชื่อของ กกต. จะเสร็จสิ้นก่อน ครม. มีมติให้จัดออกเสียงประชามติในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญูฉบับใหม่ เนื่องจากคำถามประชามติจะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่