ด่วน!! #กกต บอกเสนอคำถามประชามติ #conforall ลงชื่อออนไลน์ไม่ได้

See video