ร่วมกันทำ "จอดับ" แสดงสัญญาณต้านกม.คุมสื่อของฮังการี

ร่วมกันทำ "จอดับ" แสดงสัญญาณต้านกม.คุมสื่อของฮังการี

เมื่อ 5 ม.ค. 2554

"แบล็กเอาท์ฟอร์ฮังการี" หรือกลุ่ม Blackout for Hungary ชวนสื่อออนไลน์ในฮังการีและที่ต่างๆ ต้านการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต ด้วยเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีดำ ในวันที่ 5 ม.ค. เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายควบคุมสื่อฉบับใหม่ของฮังการี

หลังจากรัฐบาลอนุรักษ์นิยมของฮังการีผ่านกฎหมายควบคุมสื่อฉบับใหม่ออกมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม ปีนี้ (2554) ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่ออย่างร้ายแรง

เนื้อหาของกฎหมาย เพิ่มอำนาจของรัฐบาลในการเฝ้าระวังและลงโทษสื่อเอกชน โดยให้อำนาจแก่คณะกรรมการกำกับสื่อซึ่งแต่งตั้งขึ้นใหม่โดยนายกรัฐมนตรีในการลงโทษปรับสื่อสารมวลชนที่รายงานข่าว "ไม่สมดุล" (unbalanced) ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สื่อโทรทัศน์อาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึง 950,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากละเมิดกฎหมายดังกล่าว ขณะที่หนังสือพิมพ์รายวันและเว็บไซต์ข่าวอาจถูกปรับสูงถึง 119,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนค่าปรับของสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์และรายเดือนก็อาจสูงถึง 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ คณะกรรมการนี้ยังสามารถตรวจสอบสื่อและบังคับให้ผู้สื่อข่าวเปิดเผยชื่อแหล่ง ข่าวได้ด้วยในกรณีที่เชื่อว่าเข้าข่ายภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ข้อมูลจากเว็บของกลุ่ม "แบล็กเอาท์ฟอร์ฮังการี" วิจารณ์ว่า กฎหมายฉบับนี้ทำให้พรรคที่ครองเสียงข้างมากสามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตผ่านการตั้งองค์กรเซ็นเซอร์ใหม่ขึ้น โดยนอกจากทำลายกลไกการปกป้องแหล่งข่าวแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังไม่แยกแยะความแตกต่างของสื่อประเภทต่างๆ โดยจับเอาพื้นที่ออนไลน์และสื่อทีวีวิทยุที่มีมาแต่เดิมรวมกัน และทำให้สื่อทั้งหมดต้องอยู่ในมาตรฐานแบบเดียวกัน

กลุ่ม "แบล็กเอาท์ฟอร์ฮังการี" ยังระบุด้วยว่า พรรคเสียงข้างมากของฮังการีจงใจหลีกเลี่ยงการรับฟังความเห็นของสาธารณะต่อ กฎหมายฉบับนี้ นี่ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมและเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต โดยหลีกเลี่ยงกระบวนการทางประชาธิปไตย กดขี่เสียงที่เห็นต่าง ฝ่ายตรงข้ามและไม่มีความโปร่งใส

กลุ่ม "แบล็กเอาท์ฟอร์ฮังการี" ระบุว่า ในโอกาสที่ประเทศฮังการีจะรับตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปในวันที่ 6 มกราคมนี้ ทางกลุ่มจึงเชิญชวนให้พลเมืองในฮังการีและที่ต่างๆ ซึ่งห่วงใยในประเด็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ ในการแสดงความเห็น ร่วมกันเปลี่ยนหน้าจอเป็นสีดำ หรือแสดงข้อความภาพ (ดูภาพประกอบ) เพื่อต่อต้านกฎหมายเผด็จการนี้ ในวันที่ 5 มกราคมนี้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ด้านนางแองเจลา เมอร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีแสดงความไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายใหม่นี้ โดยโฆษกของเธอระบุว่า ในฐานะของประเทศที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ฮังการีมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์ของสหภาพยุโรป

ขณะที่นายฌอง อัสเซลบอร์น รัฐมนตรีต่างประเทศของลักเซมเบิร์ก ตั้งคำถามต่อความพร้อมของฮังการีในการเป็นตัวแทนของสหภาพยุโรป "เห็นได้ชัดว่าแผนการนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาต่างๆ ของสหภาพยุโรป"

ด้านองค์การว่าด้วยความมั่นคง และความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe  หรือ OSCE) แสดงความเห็นว่า การออกกฎหมายฉบับนี้ละเมิดบรรทัดฐานของ OSCE เรื่องเสรีภาพของสื่อและเป็นการคุกคามความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ

ในเว็บไซต์ http://blackout4hungary.net/en/ แสดงข้อความว่า "จอดับเพื่อฮังการี" โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 53 พรรคเสียงข้างมากในสภาได้โหวตรับกฎหมายสื่อฉบับใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่รวมการ กดขี่บังคับสื่อมากที่สุด และเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สุดในภูมิภาคยุโรป เพื่อร่วมแสดงอออกถึงความห่วงใย ต่อสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพในการพูด สื่อออนไลน์ในฮังการีและประเทศอื่นๆ พร้อมใจกันจอดับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2554 นาน 24 ชม. ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ยังเผยแพร่โค้ดที่จะแปลงหน้าเว็บให้เป็นพื้นสีดำได้อย่างง่ายๆ ไว้ด้วย

 


อ้างอิงจาก ประชาไท