BANGKOK THROUGH POSTER #ทราบแล้วโหวต

BANGKOK THROUGH POSTER #ทราบแล้วโหวต

เมื่อ 23 มี.ค. 2566

 

ในปีนี้ BANGKOK THROUGH POSTER ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งที่4 โดยครั้งนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่าง KINJAI CONTEMPORARY และ iLaw โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน อยากขอเชิญชวนนักออกแบบ ศิลปิน นักสร้างสรรค์ทุกแขนง หรือผู้ที่สนใจ ทั้งบุคคลและ องค์กร ส่งผลงานคัดเลือกเข้าร่วมแสดงใน BANGKOK THROUGH POSTER 2023 ภายใต้แคมเปญ #ทราบแล้วโหวต ที่จะชวนนักสร้างสรรค์มาร่วมออกแบบโปสเตอร์ “รณรงค์ให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งปี2566”

 
ส่งผลงานได้ตั้งวันนี้จนถึง 7 เมษายน 2566
ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2566
 
 
**ขอความร่วมมือในการส่งไฟล์ผ่านการแนบลิ้งจากไดรฟ์ของท่านเอง
#ทราบแล้วโหวต #ElectionThroughPoster #BKKTP2023 #BKKTP #เลือกตั้ง66 #kinjaicontemporary #iLaw
 
______________
For more information
Tel. 081 848 8041, 089 815 3082
FB Page inbox : Bangkok Through Poster
 
 
 
 
 
 

เงื่อนการเข้าประกวด

๐ ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวน 1 ชิ้น ขนาด A2 พร้อมคำอธิบายชิ้นงานทั้งภาษาไทย (ถ้ามี) 

๐ ประเภทของไฟล์ PDF. / PNG. (Color Mode CMYK) พร้อมระยะตัดตกชิ้นงาน 3 มิลลิเมตร

๐ โปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการ Election Through Poster (Bangkok Through Poster 2023)

๐ ทางผู้เข้าร่วมอนุญาตให้ทางผู้จัดใช้ภาพผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ แพลทฟอร์มต่างๆ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

๐ การตีพิมพ์สำหรับชิ้นงานจะมีการพิมพ์ 1 edition สำหรับแสดงในนิทรรศการเท่านั้น ทัง้นี้จะไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยนำผลงานของผู้เข้าร่วมไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์ใดๆ หาไม่ได้รับอนุญาต

๐ ผู้ส่งแนบไฟล์ Logptype ของสตูดิโอสำหรับใช้ลงในสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของนิทรรศการ (ถ้ามี) 

๐ ผู้จัดจะเป็นคนรับผิดชอบจัดพิมพ์ชิ้นงานและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดในนิทรรศการ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

๐ ผู้เข้าร่วมต้องมีตัวแทนผู้ประสานงานโปรเจกต์ พร้อมรายละเอียดการติดต่อเพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

๐ กำหนดส่งผลงานและเอสการทางอีเมล์ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ทางอีเมล์ [email protected] 

๐ จะมีกาประกาศชิ้นงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง Election Through Poster ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566

๐ ทางผู้จัดขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมในการโพสภาพผลงานของท่านผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมติด hashtag #ทราบแล้วโหวต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 

 
Download เอกสารแนบพร้อมอ่านรายละเอียดต่างๆที่ลิงก์ด้านล่างนี้

 

 

 

เงื่อนการเข้าประกวด

 

ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวน 1 ชิ้น ขนาด A2 พร้อมคำอธิบายชิ้นงานทั้งภาษาไทย (ถ้ามี) 

ประเภทของไฟล์ PDF. / PNG. (Color Mode CMYK) พร้อมระยะตัดตกชิ้นงาน 3 มิลลิเมตร

โปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกจัดแสดงในนิทรรศการ Election Through Poster (Bangkok Through Poster 2023)

ทางผู้เข้าร่วมอนุญาตให้ทางผู้จัดใช้ภาพผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ แพลทฟอร์มต่างๆ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

การตีพิมพ์สำหรับชิ้นงานจะมีการพิมพ์ 1 edition สำหรับแสดงในนิทรรศการเท่านั้น ทัง้นี้จะไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยนำผลงานของผู้เข้าร่วมไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์ใดๆ หาไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ส่งแนบไฟล์ Logptype ของสตูดิโอสำหรับใช้ลงในสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของนิทรรศการ (ถ้ามี) 

ผู้จัดจะเป็นคนรับผิดชอบจัดพิมพ์ชิ้นงานและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทั้งหมดในนิทรรศการ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

ผู้เข้าร่วมต้องมีตัวแทนผู้ประสานงานโปรเจกต์ พร้อมรายละเอียดการติดต่อเพื่อความสะดวกในการแจ้งข่าวสารและอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ (ในกรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง)

กำหนดส่งผลงานและเอสการทางอีเมล์ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ทางอีเมล์ [email protected] 

จะมีกาประกาศชิ้นงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง Election Through Poster ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566

ทางผู้จัดขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมในการโพสภาพผลงานของท่านผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมติด hashtag #ทราบแล้วโหวต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2566 เป็นต้นไป