เครือข่ายประชาชนแถลง ขอประชาชนช่วยสังเกตการณ์ #เลือกตั้ง66 และกกต.ต้องโปร่งใส

See video

แถลงเจตนารมณ์ร่วมขององค์กรภาคประชาชน เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะกกต.จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงสร้างบรรยากาศในการ #เลือกตั้ง66 ให้มีความเป็นประชาธิปไตย