เสวนา “เข้าคูหา จับตา #เลือกตั้ง66”

See video
เสวนาวิชาการ “เข้าคูหา จับตา เลือกตั้ง 66” คุยกับ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี, ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, พงษศักดิ์ จันทร์อ่อน และผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล