รู้ยัง! คริสต์มาสปีนี้ รัฐบาลลุงตู่แจกของขวัญ “ประกาศดีอี ฉบับใหม่” ปิดกั้นเนื้อหาบนโลกอินเตอร์เน็ต

See video
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) ออกประกาศเรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 (ประกาศเรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือนฯ) ประกาศฉบับนี้จะ “พลิกโฉม” บรรยากาศโลกออนไลน์ในประเทศไทย ทำให้การแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตถูกปิดกั้นง่ายขึ้น เพราะตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ใครก็ตามก็จะสามารถร้องเรียนไปยัง “ผู้ให้บริการ” และ “โซเชียลมีเดีย” เช่น เว็บบอร์ด เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ให้ลบเนื้อหาได้อย่างไม่ยาก และผู้ให้บริการถ้าอยากพ้นความรับผิดชอบต้องลบภายใน 24 ชั่วโมง
 
ประกาศเรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือนฯ ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างร้ายแรง ใน 3 ประเด็น 
 
ประเด็นแรก เป็นการเพิ่มอำนาจในการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นให้กับ “นักร้อง(เรียน)” หรือบุคคลที่ชอบร้องเรียนว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ผิดกฎหมายเพื่อสร้างปัญหาให้คนอื่นอย่างสม่ำเสมอ 
 
ประเด็นที่สอง ประกาศฉบับนี้สร้างภาระให้ผู้ให้บริการและโซเชียลมีเดียเกินสมควร บีบให้ต้องตั้งทีมเตรียมลบเนื้อหาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบ 
 
ประเด็นสุดท้าย ประกาศฉบับนี้อาจมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีบทบัญญัติที่อาจขัดต่อหลัก “ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์” ซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
 
๐ อ่านรายละเอียด ของประกาศดีอี https://ilaw.or.th/node/6322
๐ อ่านปัญหา ของประกาศดีอี https://ilaw.or.th/node/6334