ควรร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิม

ร่างใหม่ โดยตั้งสสร.3
52% (15 votes)
แก้ไขมาตราที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
34% (10 votes)
ไม่ต้องแก้ไข เพราะของเดิมดีอยู่แล้ว
14% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 29 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

paey's picture

รัฐธรรมนูญปี50มีจุดบกพร่องหลายประเด็นและก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในสังคมเห็นสมควรอย่างยิ่งในการแก้ไข!ส่วนตัวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40มีข้อบกพร่องน้อยกว่าและเป็นประชาธิปไตยมากกว่า.