มหกรรม "รัฐธรรมนูญใหม่สู่รัฐสวัสดิการ: ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ”

 

 

กำหนดการ #มหกรรม "รัฐธรรมนูญใหม่สู่รัฐสวัสดิการ: ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ รัฐสวัสดิการ” โดย #เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ มาแล้วจ้าาาาาา
 
เวลา 10.30 – 11.00 น. มาฟังคนรุ่นใหม่กับรัฐสวัสดิการ โดย เพียงดาว โอสถาภิรัตน์ เยาวชนอาสากลุ่มรักยิ้ม และชนินทร์ วงษ์ศรี นักกิจกรรมด้านรัฐสวัสดิการ
 
11.00 – 12.30 น. เสวนา “ความเป็นไปได้ของการจัดสรรงบประมาณในประเทศเพื่อจัดทำรัฐสวัสดิการ”
ผู้ร่วมเสวนา
1) เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ
2) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล
3) นิมิตร์ เทียนอุดม เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
4) ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ
ดำเนินรายการโดย หทัยรัตน์ พหลทัพ เดอะอีสานเรคคอร์ด
 
14.00 – 16.00 น. ถกประเด็น “รัฐสวัสดิการจะอยู่อย่างไรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
ผู้ร่วมเสวนา
1) จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ I Law
2) ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
4) อภิวัฒน์ กวางแก้ว เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ
ดำเนินรายการโดย จีรนุช เปรมชัยพร เครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ
 
กิจกรรมอื่นๆ บริเวณลานกิจกรรม
- ซุ้มนิทรรศการ “ระบบบำนาญแห่งชาติ”
- ซุ้มนิทรรศการ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”
- ซุ้มนิทรรศการ “เส้นทางร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติของประชาชน”
- ซุ้มเกม “ภาษีเพื่อรัฐสวัสดิการ”
- ซุ้มขายของที่ระลึก "เสื้อยืดบำนาญแห่งชาติ"
 
เจอกันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.30 - 16.00 น.