แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ เข้าชื่อ 50,000 ชื่อ #ร่วมรื้อร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

 

ทุกคนรู้มั้ยว่า ประชาชนสามารถ เข้าชื่อร่วมกัน 50,000 คน เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
 
และเชื่อว่าทุกคน ก็ต้องคิดว่า ถึงเวลาแล้ว! ที่เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเสียที
 
อย่าลืม! ทุกลายเซ็นมีความหมาย
เราจะไปตั้งโต๊ะในที่ต่างๆ เพื่อเปิดรับรายชื่อจากทั่วทุกสารทิศ
 
และสถานที่แรกที่เราจะไปเปิดรับลายชื่อ ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร LT.1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
เตรียมบัตรประชาชนแล้วมาพบกับเราได้
ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
 
 
 
กำหนดการ
 
13.00 - 13.15 น. กล่าวชี้แจงที่มาและความสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญ โดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 
13.15 - 13.45 น. กล่าวชี้แจงรายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชวนประชาชนเข้าชื่อ โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw
 
13.45 - 15.45 ตัวแทนเครือข่ายประชาชน ร่วมกันแถลงเหตุผลที่ต้องเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญ เช่น
 
๐ เครือข่าย People Go
๐ เครือข่าย Constitution Advocacy Alliance (CALL)
๐ เครือข่ายคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.)
๐ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ฯลฯ
 
15.45 น. เชิญชวนประชาชนรวมตัวแสดงพลังและถ่ายภาพร่วมกัน
_______
 
หมายเหตุ: กิจกรรมเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เริ่มต้นเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป