รอบอาทิตย์ที่สอง ของเดือนตุลาคม

รอบอาทิตย์ที่สอง ของเดือนตุลาคม

เมื่อ 15 ต.ค. 2553

 

ความเคลื่อนไหวในแง่มุมกฎหมายและเรื่องที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่สอง ของเดือนตุลาคม มีดังต่อไปนี้

ประชาชนยื่นแล้ว ร่างพ...เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เมื่อเวลา 10.00. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตัวแทนภาคประชาชนนำโดย ดร. ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ นำ รายชื่อประชาชนจำนวน13,320 รายชื่อเข้ายื่นต่อนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ กฎหมายฉบับประชาชน
 
จาก บทเรียนที่ผ่านมาการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะต้องใช้ทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานประกอบ ทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมการจัดการนานและมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับกระบวนการของรัฐสภามีขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิผู้เข้าชื่อและความ ถูกต้องของเอกสารเวลาที่ยาวนานส่งผลให้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนเข้าสู่การ พิจารณาของสภาไม่ทัน จึงหวังว่าเสนอร่างพ...ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
ที่มา มติชน
 
สภาฯรับ หลักการร่างพ...การออมแห่งชาติแล้ว
ตามที่รัฐบาลได้เสนอร่างพ...กองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีสารสะคัญคือ ให้รัฐขัดตั้งกองทุน ให้ประชาชนอายุระหว่าง 20-60 ปี เข้าร่วมการออม โดย กรณีอายุไม่เกิน 30 ปี รัฐจ่ายในอัตราส่วนเงินสมทบต่อเงินสะสม ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี
 

กรณีอายุเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี จ่ายในอัตราส่วนร้อยละ 80 แต่ไม่เกิน 4,800 บาทต่อปี กรณีอายุสมาชิกเกิน 50 ปี จ่ายในอัตราส่วน ร้อยละ100 แต่ต้องไม่เกิน 6,000 บาทต่อปี

แต่ภาคประชาชนเห็นว่าร่างกฎหมายของรัฐบาลนี้ยังมีช่องว่างอยู่มาก เช่น ไม่คุ้มครองกลุ่มแรงงานในระบบซึ่งมีประกันสังคมอยู่แล้ว มิได้มุ่งเน้นในการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการชราภาพเท่าที่ควร ภาคประชาชนจึงได้จัดทำร่างพ...บำนาญแห่งชาติขึ้น โดยเสนอเข้าสู่สภาผ่านนายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เคียงคู่ไปกับร่างพ...กองทุนการออมแห่งชาติ ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร มีมติ รับหลักการร่างกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว โดยตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นพิจารณาในรายละเอียด 36 คน โดยใช้ร่างฉบับของรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ) 

 
เปิดตัวร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน
เครือข่ายแรงงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานไทย ร่วมกันแถลง เปิดตัวร่าง พ...ประกันสังคม ฉบับบูรณาการแรงงาน โดยมีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมจากกฎหมายประกันสังคมในปัจจุบัน คือ ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่ง พ...ฉบับเดิม คุ้มครองไม่ถึง รวมถึงแก้ไของค์ประกอบของกระบวนการได้มา ของคณะกรรมการประกันสังคม ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และกำหนดให้ สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่มา Thai labour campaign
 

ปธ.ศาลฎีกาเร่งสางคดีค้างเก่าแพ่ง-อาญา นำร่องศาลชั้นต้นทำงานนอกเวลาถึง2ทุ่มครึ่ง เสาร์-อาทิตย์เต็มวัน
นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ว่า นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา มีนโยบายมุ่งเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วในทุกชั้นศาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว สาระสำคัญ คือ การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ในศาลชั้นต้นให้เปิดทำการได้นอกเวลาราชการปกติตั้งแต่เวลา 16.30-20.30 . และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 .
ที่มา มติชน
 
 
 
 

 

ไฟล์แนบขนาดไฟล์
สภาฯรับหลักการร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ.pdf325.67 KB