เผยแพร่คลิปเสียงธัญญ่า สมควรหรือไม่

สมควรเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ
7% (1 vote)
ไม่สมควร เป็นสิทธิส่วนบุคคล
60% (9 votes)
ไม่สมควร แต่ก็อยากรู้อยากเห็น
33% (5 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 15 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต