“ตามหาวันเฉลิม: ตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหาย

 

 

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ลี้ภัยไปยังประเทศกัมพูชา ได้ถูกคนร้ายใช้กำลังและอาวุธอุ้มหายไปตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

กลุ่มและองค์กร 25 องค์กร ที่ทำงานขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รู้สึกตกใจต่อการกระทำของคนร้าย และกังวลใจต่อชีวิตของวันเฉลิมเป็นอย่างยิ่ง เรารู้ดีว่า นี่ไม่ได้เป็นการก่ออาชญากรรมทั่วไป แต่เป็นการคุกคามชีวิตต่อนักกิจกรรมที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของสังคม และถ้าหากพวกเราและสังคมนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การอุ้มหายและการคุมคามรูปแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกในสังคม . เราจึงร่วมกับเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนประเด็นป้องการการทรมานและอุ้มหายเพื่อจัดเวทีคุยในหัวข้อ "ตามหาวันเฉลิม: ตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหาย (และทรมาน)"

เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคี และยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันการบังคับสูญหาย ทั้งที่จนถึงปัจจุบัน มีตัวเลขของพลเมืองที่ถูกบังคับสูญหายเพิ่มขึ้น และหากรัฐไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการที่เป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิพลเมืองจากการถูกบังคับให้สูญหาย กรณีในทำนองเดียวกับการบังคับสูญหายรายล่าสุด ก็อาจจะเกิดขึ้นกับพลเมืองคนใดอีกก็ได้ ซึ่งเป็นการละเมิดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียหายร้ายแรงกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนในวงกว้าง

**สามารถรับชมเวทีเสวนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของเพจ The Reporters www.facebook.com/TheReportersTH

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

เวทีคุย "ตามหาวันเฉลิม: ตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหาย (และทรมาน)"
ติดตาม Event ที่ (https://web.facebook.com/events/2961663757282039/)

ผู้ร่วมเสวนา
- ตัวแทนครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหาย *
- อังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมกรรมสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- นงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ(กฎหมาย) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม*
- ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
- สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์ วอทช์
- อานนท์ ชวาลาวัณย์ เจ้าหน้าที่ไอลอร์

ชวนคุยโดย ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ/ The Reporters

*รับฟังเสียงตัวแทนครอบครัวและกลุ่มเพื่อนวันเฉลิม
*ฟังคำมั่น จากพรรคการเมืองในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไลรัฐสภา