ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ประชาชนเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ"

 

 

เราได้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่า การอยู่ในอำนาจอันยาวนานของ คสช.​ และกลไกที่ คสช. สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจของตัวเองนั้นได้ทำลายหลักการประชาธิปไตยและนิติรัฐมากขนาดไหน และหากเราอยู่ภายใต้ระบบเช่นนี้ต่อไปมีแต่จะทำให้ประเทศถูกรวบไว้ในมือของคนกลุ่มเดียว ทั้งในแง่การเล่นเกมอำนาจในสภา การออกนโยบายด้านเศรษฐกิจ การรับมือภัยพิบัติ การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง

เราไม่สามารถหาทางออกจากวังวนเช่นนี้ได้เลย หากเราไม่ยกเลิกกลไกสืบทอดอำนาจ และเครื่องมือต่างๆ ที่ คสช. สร้างไว้ในระบบกฎหมาย ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และร่วมกันออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน

กำหนดการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาฯ

18.00 น. - 19.00 น. กิจกรรม People's Talk: ความหวัง ความฝัน และรัฐธรรมนูญ รอบแรก

๐ ซูรัยยา วาหะ องค์กรนักศึกษาพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยปัตตานี (2P2D)

๐ พริษฐ์ ชิวารักษ์ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)

๐ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)

๐ เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ เครือข่ายภาคประชาชน People Go Network

19.00 น. - 19.30 น. การแสดงดนตรีของ Rap Against Dictatorship

19.30 น. - 20.30 น. กิจกรรม People's Talk: ความหวัง ความฝัน และรัฐธรรมนูญ รอบสอง

๐ พอลลีน งามพริ้ง นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ

๐ เดชรัต สุขกำเนิด นักเศรษฐศาสตร์

๐ พริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า

๐ จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

20.30 น. - 20.45 น. ประกาศจุดยืนและยุทธศาสตร์แก้รัฐธรรมนูญโดยประชาชน โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ประธาน ครช.

20.45 น. - 21.00 น. ร่วมกันร้องเพลง "บทเพลงสามัญชน" และแสดงออกถึงพลังประชาชน