ควรออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่

ไม่ควรนิรโทษกรรม
67% (118 votes)
ควรนิรโทษกรรมเพื่อความปรองดอง
9% (15 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนแกนนำ นักการเมือง ผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิด
11% (20 votes)
ควรนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุม ส่วนใครฆ่าประชาชนต้องรับผิด
13% (22 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 175 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

iLaw's picture
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย และประวัติของการนิรโทษกรรม ได้ที่ http://ilaw.or.th/node/562