งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช" .

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ราษฎรกำแหง: บันทึก 9 คดีต้านรัฐประหารในยุค คสช"
 

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. 
 
 
 
 
หนังสือรวบรวมเรื่องราวและเอกสารสำคัญในคดีที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและติดตามความเคลื่อนไหวของคดี ตั้งแต่หลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยคัดสรรคดีความจำนวน 9 คดี อันล้วนเป็นความพยายามของนักกิจกรรม นักศึกษา และประชาชนในการต่อสู้ทัดทานการรัฐประหาร จุดเน้นสำคัญของคดีเหล่านี้ คือผู้ถูกกล่าวหาเป็นทั้งผู้แสดงออกต่อต้านการรัฐประหาร หรือการใช้อำนาจของคณะรัฐประหาร และยังเลือกจะต่อสู้ใน “กระบวนการทางกฎหมาย” ที่เกิดขึ้นตามมาจนถึงที่สุดด้วย

ในหนังสือบันทึก 9 คดีสำคัญของยุคสมัย คสช. ซึ่งจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของราษฎรผู้ไม่สยบยอม และเลือกจะยืนหยัดคัดค้านอำนาจอันไม่เป็นธรรมจากการรัฐประหาร แม้จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามนานาชนิด ขณะเดียวกันยังส่องสะท้อนถึงทั้งการใช้อำนาจของกองทัพ และบทบาทการรับรองอำนาจเหล่านั้นโดยสถาบันตุลาการ อันร่วมกันทำให้สังคมไทยติดหล่มอยู่ในระบอบแห่งการรัฐประหารเนิ่นยาวนับ 5 ปี

ผู้ร่วมเสวนา
นพพล อาชามาส เจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ"ราษฎรกำแหง"
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น University of Wisconsin-Madison
ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชาลินี สนพลาย ผู้ดำเนินรายการ