"สังคมไทยหลังยุบ (?) พรรคอนาคตใหม่"

 

 

คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ

"สังคมไทยหลังยุบ (?) พรรคอนาคตใหม่"

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา (อาคารด้านหลัง) สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ


ว่าด้วยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งกำลังจะตัดสิน และผลกระทบต่อสังคมไทยหากพรรคถูกยุบ

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น. เสวนา "สังคมไทยหลังยุบ (?) พรรคอนาคตใหม่"

ร่วมเสวนาโดย
- ดร.สดศรี สัตยธรรม อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและอดีตกรรมการการเลือกตั้ง
- รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่
- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (รอการยืนยัน)

ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา มหัทธนา วิทยากรอิสระและนักกิจกรรม

16.00 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้

จัดโดย พรรคโดมปฏิวัติ และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)