งานเสวนา "พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย"

 
 
ท่ามกลางกระแสความผันผวนทางการเมือง  ภายใต้กฎกติกาที่ถูกออกแบบโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้ระบอบประชาธิปไตยไทย  ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายว่าจะยังรักษาหลักการที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไว้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะในยามที่พรรคการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนถูกทำให้อ่อนแอลง
 
ด้วยเหตุนี้ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ร่วมกับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง และเครือข่ายภาคประชาชน People GO จะจัดเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย" 
 
ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
วิทยากรประกอบด้วย
 
๐ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
๐ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
๐ รศ.โคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
๐ สุภาภรณ์ มาลัยลอย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน "People Go"
 
ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)