NLA Weekly (25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561): สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ ลดหย่อนภาษีผู้มีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป

NLA Weekly (25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561): สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ ลดหย่อนภาษีผู้มีบุตรคนที่ 2 ขึ้นไป

เมื่อ 1 ก.ค. 2561

 

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ ลดหย่อนภาษีผู้มีบุตรคนที่สองขึ้นไป และคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุม สนช.จะพิจารณาวาระเห็นชอบต่อไป

 

ในสัปดาห์หน้า วันที่ 5 กรกฎาคม สนช.มีวาระพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์คุ้มกันองค์กรระหว่างประเทศ วันที่ 6 กรกฎาคม มีวาระพิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และในวันที่ 12 กรกฎาคม สนช. มีวาระลงมติเห็นชอบต่อผู้ที่ถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่ง กกต. 

 

25 มิถุนายน 2561

 

สนช.ระบุ ‘ทักษิณ’ โวยังไม่ผิด ปมครอบงำเพื่อไทย

 

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม อดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมตรวจสอบกรณีทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พูดคุยผ่านวิดีโอคอลกับอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งเข้าข่ายความผิดการครอบงำพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองหรือไม่ว่า สิ่งที่ทักษิณสื่อสารกับอดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทยขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อการเข้าข่ายความผิดการครอบงำพรรคมาตรา 28 และ 29 พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่มีบทลงโทษยุบพรรคได้

 

ที่มา: มติชนออนไลน์ 

 

26 มิถุนายน 2561

 

สนช.เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์คุ้มกันองค์กรระหว่างประเทศ

 

นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยว่า วันที่ 5 กรกฎาคม สนช.มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์คุ้มกันองค์กรระหว่างประเทศ วันที่ 6 กรกฎาคม มีวาระพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งหากที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบจะส่งต่อให้รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย จากนั้นจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

 

สนช. ระบุ ไพรมารี่โหวตสำคัญต่อการเลือกตั้ง ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุ จึงหวังว่าความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมืองจะเสร็จก่อนกำหนดดังกล่าว 

 

ส่วนประเด็นที่พรรคการเมืองต้องการให้ยกเว้นไพรมารี่โหวต มองว่า ไพรมารี่โหวตเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงกฎหมายกำหนดว่าต้องปฏิบัติ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องหาช่องทางที่เหมาะสม อาจต้องใช้มาตรา 44 ทั้งนี้ หากรัฐบาลถามความเห็นมายัง สนช. ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม สนช.เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน ก่อนที่วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับ คสช. สนช. และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อหาข้อยุติ

 

ส่วนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและลักษณะต้องห้าม คาดว่าจะนัดลงมติภายในวันที่ 12 กรกฎาคม เชื่อว่า หาก กกต.ชุดใหม่จะสานต่องาน กกต.ชุดเดิมได้และไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

27 มิถุนายน 2561

 

สนช. รับการยื่นรายชื่อเพื่อเสนอขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ 

 

สรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก พันตรีวชิพร ยี่ทอง ตัวแทนข้าราชการและข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ ยื่นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

เนื่องจากเนื้อหาของร่างกฎหมาย 3 ฉบับของรัฐบาล ลิดรอนสิทธิ์ของข้าราชการ ปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญใหม่ส่งผลให้มีรายได้หลังเกษียณลดลง จึงเสนอให้กลับมาใช้วิธีการคำนวณเงินบำนาญ กบข.เดิม และเสนอให้ยกเลิกโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

         

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คน ได้แก่ สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และจิตรา พรหมชุติมา เข้ารับการสัมภาษณ์ จากนั้นได้ลงมติเลือก สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

28 มิถุนายน 2561 

 

สนช.มีมติ 176 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี สนับสนุนการมีบุตรเพิ่ม

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่) พ.ศ... ด้วยคะแนน 176 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ตราขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงต่อเนื่อง และอัตราส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยคาดว่าภายใน 20 ปี ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ดังนั้น เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่าหนึ่งคน จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ตั้งแต่คนที่ 2 ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

 

     

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช. ชี้ หากไม่อยากให้กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ไม่ควรแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึง ความกังวลเรื่องระยะเวลาทำไพรมารีโหวตอาจไม่เพียงพอ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และรัฐบาลจะต้องหาทางออกให้กับพรรคการเมืองให้ทำตามกฎหมายได้ครบถ้วน แต่หากไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงื่อนเวลาในการเลือกตั้ง ก็ไม่ควรแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพราะกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในสี่ของกฎหมายที่จะนำไปสู่การเริ่มต้นนับหนึ่งของกรอบเวลาการเลือกตั้งภายใน 150 วัน

 

การยกเว้นไม่ปฏิบัติก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่จะนำไปสู่ประเด็นข้อกฎหมายค่อนข้างมาก เพราะ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ได้มีบทเฉพาะกาลเรื่องการยกเว้นไม่ทำไพรมารีโหวตเอาไว้ ส่วนตัวเห็นว่าควรดูเรื่องเงื่อนเวลาแทนการยกเว้นข้อกฎหมาย ส่วนข้อเสนอว่าหากทำไพรมารีโหวตในระดับจังหวัดไม่ทัน ขอให้ปรับมาทำในระดับภาคนั้น ในกฎหมายให้ทำในระดับเขตเลือกตั้ง ไม่ได้ให้ทำในระดับภาค

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช. รับหนังสือจากขอความเป็นธรรมกรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสื่อจากดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรี ตำบลพิมาย เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีกรมศิลปากรประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย พร้อมระบุว่า กรมศิลปากรได้แจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ทราบการกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานเมืองพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ  2,658 ไร่ ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้เรียกร้องได้ขอให้ สนช.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช. รับหนังสือขอให้ทบทวนโครงการพัฒนาที่โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี ของกรมธนารักษ์ ชี้อาจขัดกับกฎหมายหลายฉบับ

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มภูมิบ้านภูมิเมืองกาญจน์ และคณะกลุ่มชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลบูรณะและพัฒนาพื้นที่เขตโบราณสถานเมืองเก่าสมัยรัชกาลที่ 3 และพื้นที่โรงงานกระดาษกาญจนบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ “ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน์” 

 

เนื่องจาก กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี โดยมอบหมายให้ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิม ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกันในปี 2556 ในโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพิมพ์และโรงแรมเชิงอนุรักษ์ มูลค่า 1,500 ล้านบาท

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช.รับหนังสือจากสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ ขอให้ยับยั้งการงดรับซื้อใบยาแห้งของโรงงานยาสูบ

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนสมาคมผู้บ่ม ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดแพร่ เพื่อขอให้ยับยั้งการงดรับซื้อใบยาแห้งตามหนังสือของการยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสูบ) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

 

สนช.รับหนังสือเสนอตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ แก้ปัญหาการพนันอย่างจริงจัง

 

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและคณะกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในระดับมัธยม อุดมศึกษา จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก ซึ่งต้องการขอให้ สนช. เสนอรัฐบาลตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ” เพื่อควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหาจากการพนัน เยียวยาผู้ได้รับผลประทบ และชี้ชัดอำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการพนัน รวมถึงศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันผลฟุตบอลในเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา