NLA Weekly (16 – 22 เม.ย.61): สนช. ลงมติลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด

NLA Weekly (16 – 22 เม.ย.61): สนช. ลงมติลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด

เมื่อ 22 เม.ย. 2561

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ไฮไลท์อยู่ที่ สนช. ประชุมลับและลงมติล้มกระดานว่าที่ กสทช. ทั้ง 14 คน ซึ่งต่อมามีคลิปเสียงหลุดออกมา ตอนหนึ่งว่า “ ท่านนายกฯ ไม่แฮปปี้กับ 14 รายชื่อนี้ ” ซึ่ง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสนช. ชี้แจงว่า  ไม่ใช่คลิปที่เกิดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ และสนช. เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีคลิปเสียงนี้แล้ว 

 

นอกจากนี้ สนช. มีมติเห็นชอบให้ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร เป็นเลขาธิการ ปปง. แต่มีมติไม่เห็นชอบให้ ภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ในส่วนการออกกฎหมาย สนช.มีมติแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.เรือไทย และครม.เห็นชอบแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 

17 เมษายน 2561

 

‘พรเพชร’ เชื่อ สนช. พร้อมแจง ก.ม.ลูก ส.ส. แล้ว

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การจัดทำความเห็นและเสนอข้อมูลเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาประกอบการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการเสียงข้างมาก และสมาชิก สนช. ที่ร่วมกันลงชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประธาน สนช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เชื่อว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้ว

 

ที่มา: เดลินิวส์ 

 

ครม.ไฟเขียวแก้ ร่าง พ.ร.บ.สลากฯ เปิดทางลอตโต้-ออนไลน์

 

กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว มีหลักการและเหตุผลที่มีการปรับบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

แหล่งข่าวจากสำนักงานสลาก เปิดเผยว่า ในเรื่องสลากรูปแบบใหม่นั้น สามารถทำได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ 6 ตัว หรือจะออกเป็นลอตโต้ ซึ่งพลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เคยเสนอไปยังบอร์ดสลาก เมื่อช่วงปลายปี 2560 เพื่อศึกษาในเรื่องลอตโต้ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกสลากรูปแบบใหม่ หากกฎหมายผ่าน สนช. และมีผลบังคับใช้ ถ้ารัฐบาลและสังคมไทยเห็นด้วย สามารถออกได้ทันที

 

ที่มา: มติชนออนไลน์ 

 

19 เมษายน 2561

 

สนช. เห็นชอบ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ นั่งเก้าอี้ เลขาฯ ปปง.

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติฯ ของ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ คณะกรรมการ ปปง. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาด้วยการประชุมลับ และลงมติลับด้วยคะแนน 182 ต่อ 6 เห็นชอบให้ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ เป็นเลขาฯ ปปง.

 

ที่มา: สปริงนิวส์ 

 

สนช. มีมติไม่เห็นชอบให้ ภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน อย่างไรก็ดี ภายหลังการประชุมลับและออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับ ที่ประชุม สนช.มีมติไม่เห็นชอบให้ ภรณี ลีนุตพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนน 117 เสียง เห็นชอบ 64 เสียง และงดออกเสียง 19 เสียง

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

20 เมษายน 2561 

 

สนช. มีมติไม่เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กสทช. ทั้ง 14 คน

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาวาระเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 7 คน จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเข้ามาจำนวน 14 คน 

 

อย่างไรก็ดี ภายหลังการประชุมลับ สมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. กล่าวว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อมีปัญหาด้านคุณสมบัติและความประพฤติไม่เหมาะสม รวม 8 คน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามทำให้จำนวนของผู้เข้ารับการสรรหามีไม่ถึง 2 เท่า หรือ 14 คน ตามที่มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย กสทช. ซึ่งหาก สนช. ทำการลงมติ อาจเกิดปัญหาในภายหลังได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมงดเว้นวาระเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหากลับไปแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก่อน จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติไม่สมควรดำเนินการเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกสทช.ด้วยคะแนนเห็นด้วย 118 เสียง ไม่เห็นด้วย 25 เสียง งดออกเสียง 20 เสียง

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

ประธาน สนช. เตรียมตั้งกรรมการสอบ คลิปเสียงอ้างถึงนายกฯ กรณีสรรหา กสทช.ใหม่

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียง ซึ่งเนื้อหาบางส่วนอ้างถึงนายกรัฐมนตรีว่าไม่พอใจบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 8 คนจาก 14 คน  ทำให้ สนช. มีมติไม่เลือกรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กสทช. ว่า  ไม่ใช่คลิปที่เกิดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมของบุคคลฯ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยมานานแล้ว ซึ่งขณะนี้ สนช. อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังจากที่มีการแอบอ้างคลิปเสียงดังกล่าว โดยจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้เกิดความชัดเจน

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

กมธ. เผย ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ติดปัญหาหลายด้าน เตรียมศึกษาอังกฤษเป็นต้นแบบ

 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  เผยพบ การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย แม้ว่าจะมีถึง 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทุกระบบปรับสิทธิประโยชน์ที่เข้าหากันมากขึ้น  แต่พบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะ การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงประชาชน   

 

อย่างไรก็ตาม  คณะกรรมาธิการฯ  ได้ศึกษาแนวทางแก้ปัญหา พบว่า ประเทศอังกฤษมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีระบบหนึ่งของโลก ทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดยแยกบริการปฐมภูมิ อาทิ การรักษาพยาบาล ออกจากบริการทุติยภูมิ ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับที่สูงในโรคที่ยากซับซ้อน  และมีกลไกการขึ้นทะเบียนกับสถานบริการในชุมชน 2 รูปแบบ คือ ขึ้นทะเบียนในลักษณะแบ่งพื้นที่ และขึ้นทะเบียนกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ที่มา: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

มติ สนช.182 เสียงเห็นชอบแก้ พ.ร.บ.เรือไทย

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 182 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

 

ที่มา: Independent News Network