เว็บค้นหาร่างกฎหมาย ยุค คสช.

เว็บค้นหาร่างกฎหมาย ยุค คสช.

เมื่อ 27 พ.ย. 2559
ช่วงสองปีกว่าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกฎหมายเก่าถูกแก้ไขและกฎหมายใหม่ถูกประกาศใช้เป็นจำนวนมาก หลายฉบับก็พอคุ้นหู หลายฉบับชื่อก็แปลกๆ ไม่รู้จะกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง บางฉบับกว่าจะรู้อีกทีก็บังคับใช้ส่งผลกระทบกับตัวเราไปแล้ว
 
ร่างกฎหมายใหม่ทั้งหลายมีช่องทางในการติดตามทางเว็บไซต์ แต่ดูช่องทางจะน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนร่างกฎหมายที่ออกมาจำนวนมาก และร่างกฎหมายส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่ามีร่างกฎหมายอะไรบ้าง หรือเนื้อหาเป็นอย่างไร ก็เกือบจะปลายทางของการออกกฎหมายแล้ว แต่การมีช่องทางอย่างจำกัดก็ยังดีกว่าไม่มี เราจะมาแนะนำช่องทางในการค้นหาและติดตามร่างกฎหมายจากเว็บไซต์ต่างๆ ในยุค คสช.  
 
เว็บไซต์สนช. www.senate.go.th
 
www.senate.go.th เป็นเว็บดั้งเดิมของวุฒิสภาที่ปัจจุบันทำหน้าที่ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คือเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดของการติดตามร่างกฎหมาย เพราะร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้แทบทุกฉบับจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสนช. เว็บไซต์นี้จะเผยแพร่วาระการประชุมในแต่ละสัปดาห์ของ สนช. ว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายอะไรบ้าง พร้อมแนบร่างกฎหมายนั้นๆ ลงไปด้วย นอกจากนี้หลังการประชุมก็จะมีบันทึกการประชุมเพื่อให้ติดตามว่าสมาชิกแต่ละคนอภิปรายร่างกฎหมายต่างๆ ว่าอย่างไร
 
 
วิธีการเข้าไปค้นหาร่างกฎหมาย ให้เข้าไปหน้าหลักเว็บ www.sanate.go.th มองไปทางขวามือ “ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” คลิกไปที่ “การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
 
 
เมื่อคลิกไปที่ “การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” แล้วจะพบหน้า “ข้อมูลการประชุม” คลิกที่ “ระเบียบวาระ” ของการประชุมแต่ครั้งจะพบกับร่างกฎหมายที่กำลังจะเข้าพิจารณา
 
 
สนใจร่างฉบับไหนก็คลิกเข้าไปดูเลย
 
 
หรือถ้าเราจะติดตามสถานะของร่างกฎหมายที่เราติดตามอยู่ถึงขั้นไหนแล้วให้เข้า www.senate.go.th อีกครั้ง แล้วคลิกที่ “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.”
 
 
เมื่อคลิก “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ สนช.” แล้ว จะพบกับรายชื่อร่างพระราชบัญญัติจำนวนมาก ติดตามร่างไหนอยู่พิมพ์คำค้นลงไปในช่อง “คำค้นร่าง/ผู้เสนอ/สถานะปัจจุบัน”
 
เว็บไซต์ กรธ. http://cdc.parliament.go.th/
 
อีกเว็บไซต์ที่สำคัญคือ เว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หรือ http://cdc.parliament.go.th/ เพราะหลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามติ กรธ.มีหน้าที่สำคัญคือการออกแบบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อเราเข้าหน้าแรกของเว็บกรธ.ตามลิงค์ที่บอกไปตอนต้นแล้ว
 
 
ให้สังเกตที่แบนเนอร์แรกด้านซ้ายมือของเว็บที่ปรากฏคำว่า “ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ให้คลิกเข้าไป แล้วจะพบ ร่าง พ.ร.ป. ที่ กรธ.กำลังพิจารณาอยู่
 
 
คลิกเข้าไปก็จะพบกับหน้า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” จะมีร่าง พ.ร.ป.ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของ กรธ.
 
เว็บไซต์สปท. www.parliament.go.th
 
เว็บไซต์สุดท้ายที่จะแนะนำคือ เว็บไซต์ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) หรือ www.parliament.go.th เว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของ สปท. และในบางข้อเสนอการปฏิรูป จะมีร่าง พ.ร.บ.ควบคู่มาด้วย
 
 
เมื่อเข้าสู่หน้าแรกของเว็บ สปท. ให้คลิกที่ “ข้อมูลการประชุมสภาขับแคลื่อนฯ” และคลิกที่ “ระเบียบวาระการประชุม”
 
 
เมื่อเข้าสู่หน้า “ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ให้เลือกค้นหาการประชุมที่มีเรื่องที่เราสนใจ เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอเอกสารข้อเสนอการปฏิรูปรูปและร่างกฎหมายที่เราสนใจ
 
 
เจอเอกสารที่ตามหาแล้วก็คลิกเข้าไปดูเลย