ผลงาน คสช. กับปัญหาการพนัน

นับตั้งแต่มีการยึดอำนาจการปกครองโดยคสช. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริตรวมถึงการพนันต่างๆ ได้รับความใส่ใจกวดขันเป็นพิเศษ 26 พฤษภาคม 2557 มีการออกคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 24/2557  ซึ่งมีใจความดังนี้
 
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมจึงให้ดำเนินการ ดังนี้
 
1. ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลมิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ ฯลฯ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
2. กรณีที่มีการปล่อยปะละเลย และ/หรือ มีข้าราชการผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและคดีอาญาจนถึงที่สุด
 
3. ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ตามข้อ 1 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบอย่างต่อเนื่อง
 
ภายหลังการออกประกาศและคำสั่งดังกล่าว ได้มีการเร่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่ร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก โดยได้มีการดำเนินการให้ตำรวจทุกกองบัญชาการทั่วประเทศจัดชุดทั้งในและนอกเครื่องแบบในการจับกุมอย่างเด็ดขาด มีการออกตรวจตามสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านอาหาร เพราะอาจเป็นแหล่งรวมตัวของนักพนัน รวมถึงนายทุน เจ้ามือ และเครือข่ายรับพนันต่างๆ ทั้งที่มีการจัดให้เล่นและการรับพนันผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อระงับหรืองดการให้บริการเว็บไซต์ที่มีแสดงออกในการเชิญชวนให้เล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก
 
ที่มาข่าว: ไทยรัฐออนไลน์
 
3 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชโย จ.อ่างทอง ได้นำกำลังเข้าบุกจับบ่อนไก่เถื่อน บริเวณสวนมะม่วง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ไชยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ "ชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองตำบลไชยภูมิ" โดยตำรวจรวบตัวนักพนันได้ 30 คน ไก่ชน 2 ตัว และอุปกรณ์การเล่นไก่ต่างๆ แต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของไก่ชนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ตำรวจตรวจยึดได้
 
ที่มาข่าว: Springnews TV
 
8 มิถุนายน 2557 มีการจับกุม นายมิตร และนายประโลม ที่บ้านเขตบางเขน พร้อมกับยึดของกลาง ได้แก่ ตู้ลูกแก้วดีด 193 ตู้ ตู้ม้าและตู้ผลไม้ 55 ตู้ ตู้จักรกลไฟฟ้าชำรุด 37 ตู้ รวม 286 ตู้ นอกจากนี้ยังมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกจำนวน 150 แผง โดยทั้งหมดใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นการพนัน จากการสอบสวนนายมิตรและนายประโลม ทั้งสองให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ จากนายนคร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ศุลกากร นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย และนำของกลางที่ยึดได้เก็บไว้ที่กรมทหารราบ 11 เพื่อรอการตรวจสอบและขยายผลจับกุมต่อไป
 
ที่มาข่าว: ไทยรับออนไลน์ 
 
 
ที่มาภาพ: ไทยรัฐออนไลน์
 
13 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ www.livescore.com  เป็นเว็บไซต์รายงานผลฟุตบอล ถูกปิดกั้นการเข้าถึงทั้งเว็บไซต์ โดยไม่ทราบเนื้อหาที่ต้องการปิดกั้นที่แน่ชัด
 
15 มิถุนายน 2557 เว็บไซต์ www.soccersuck.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข่าวฟุตบอลของประเทศไทย ถูกระงับการเข้าถึงโดย สตช. และไอซีที โดยสาเหตุการระงับการเข้าถึงครั้งนี้เนื่องจากมีการโฆษณาเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล และเว็บไซต์ www.atpworldtour.com ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้
 
17 มิถุนายน 2557 (ประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป) ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ TOT, True และ 3BB ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ข่าวกีฬาจากต่างประเทศ http://espn.go.com ขณะที่ http://www.espn.go.com ยังสามารถเข้าถึงได้บางหน้า  
 
20 มิถุนายน 2557 ตำรวจ สน.บางขุนเทียนและเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจค้นบ้านเช่าต้องสงสัยที่เขตบางบอน พบว่าภายในบ้านมีตู้สล็อตแมชชีน 32 ตู้ และตู้ม้า 57 ตู้ แต่ไม่พบผู้ดูแลหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินการตรวจสอบหาเจ้าของบ้านและเจ้าของอุปกรณ์การพนันดังกล่าวเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีต่อไป
 
นอกจากนี้วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ยังมีประกาศ คสช. ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ อีกด้วย ว่า
 
ด้วยปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้จากชาวนาอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และโทษที่จะได้รับสำหรับความผิดนั้นเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 
ผู้ใดข่มขืนใจชาวนาให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของขาวนาหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
13 มิถุนายน 2557 จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ใน อ.เมืองขอนแก่น อ.บ้านไผ่ และ อ.พล สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้ เป็นมือเก็บเงินกู้นอกระบบจำนวน 15 คน พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด .32 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนจำนวน 5 นัด กัญชาแห้งจำนวน 3.22 กรัม ตู้สล็อตอีกจำนวน 2 ตู้ นอกจากนี้ยังได้ยึดสมุดบัญชีลูกค้าเงินกู้เล่มใหญ่ จำนวน 4 เล่ม สมุดบัญชีลูกค้าเงินกู้เล่มเล็ก จำนวน 129 เล่ม รวมทั้งหมดกว่า 100 ล้านบาท กระดาษโพยบัญชีลูกค้าเงินกู้ จำนวน 66 ใบ เงินสดติดตัว 11,500 บาท รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง รุ่นซีบีอาร์ หมายเลขทะเบียน ขมว 366 สุรินทร์ จำนวน 1 คัน และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน รวมรถที่ใช้ดำเนินการเก็บเงินกู้ รวม 12 คัน 
 
ที่มาข่าว: Manager online
 
จากเหตุการณ์ที่ทราบทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนพยายามอย่างเต็มที่ในการดำเนินตามนโยบายที่ คสช. ประกาศออกมา ทั้งการติดตามเรื่องการทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม การบุกค้นบ้านต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับการพนัน การปิดเว็บวิเคราะห์ผลกีฬา และเว็บบอร์ดสนทนาของแฟนกีฬา ซึ่งในกรณีนี้เป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ว่าเว็บไซต์กีฬาเหล่านี้จำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ เพราะบางเว็บก็มีเนื้อหาแสดงเพียงแค่ผลกีฬา ไม่ใช่การเชิญชวนให้เล่นพนันแต่อย่างใด 
 
ฯลฯ