สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014

สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014

เมื่อ 17 มิ.ย. 2557

 

สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชน

โดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014

(เท่าที่ทราบ)

สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014

 

จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่บุกสถานที่เอกชน

183 แห่ง

สถานที่ที่ถูกบุกรุกเกินสองครั้งขึ้นไป

6 แห่ง

จำนวนผู้ที่ถูกควบคุมตัวหลังการบุก

53 คน

 

ภูมิภาค

เหนือ

อีสาน

กลาง

ตะวันออก

ใต้

กทม.

31

111

13

5

5

18

 

 

ประเภทสถานที่ที่บุก

จำนวน /แห่ง

บ้านพัก

66

อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ทาวน์เฮาส์ หอพัก ฯลฯ

7

สำนักงาน/อาคารธุรกิจค้าขาย ฯลฯ

12

สถานีวิทยุ

99

สวน/ไร่/นา

1

ช่วงเวลาการบุกกรุก

จำนวน/แห่ง

06.00 – 18.00 น.

40 แห่ง

18.00 - 06.00 น.

17 แห่ง

Unknown

129 แห่ง

 

รูปแบบการแต่งตัวของเจ้าหน้าที่

จำนวน/แห่ง

ใส่เครื่องแบบ

16 แห่ง

ทั้งใส่และไม่ใส่เครื่องแบบ

2 แห่ง

ไม่ใส่เครื่องแบบ

3 แห่ง

ไม่ทราบ

166 แห่ง

 

ความเกี่ยวข้องของสถานที่ แยกตามบทบาททางสังคม

ความเกี่ยวข้อง

จำนวน/แห่ง

นักการเมืองหรือผู้มีความเกี่ยวข้อง

8

นักวิชาการ/นักเคลื่อนไหวทางการเมือง

59

ผู้ชุมนุมต้านรัฐประหาร

5

สถานนีวิทยุชุมชน

99

ไม่ทราบแน่ชัด

12

 

ข้อมูลล่าสุด: วันที่่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 23.38 น.

 

**หมายเหตุ**  
 
*เกณฑ์การนับการบุกรุกสถานที่เอกชนที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการเมือง

1 การบุกรุกนับตั้งแต่การแวะเวียนถามเคลื่อนไหวของบุคคลในสถานที่ต่างๆ กระทั่งบุกค้นทำลายทรัพย์สิน และจับตัวคนที่อยู่ในสถานที่นั่น

2 เป็นการบุกรุกที่เกิดขึ้นจากเหตุผลทางการเมือง เช่น การบุก/ค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคำสั่งเรียกของ ศสช. นักการเมือง หรือ บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ทำการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น

3 เป็นการบุกรุกที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

4 เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในและนอกเครื่องแบบ ภายใต้กฎอัยการศึก ประกาศของ คสช.ฉบับต่างๆ หรือ การใช้อำนาจตามอำเภอใจรูปแบบอื่นๆ

วิธีการรวมรวมข้อมูล

1รวมรวมข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

2 รวบรวมผ่านทีมงานและเครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆ

** ข้อมูลตามตารางนี้ เป็นความเคลื่อนไหวเท่าที่ทราบและสามารถยืนยันได้เท่านั้น 
หากผู้อ่านพบเห็นหรือข้อมูลของการบุกรุกสถานที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ช่วยกันแจ้งมาได้ที่ [email protected] หรือแจ้งวิธีการติดต่อกลับไว้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเติมเต็มการเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์