ออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษ กับนักทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (คนกวาดถนน/ขยะ)

ออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษ กับนักทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (คนกวาดถนน/ขยะ)

Hart เมื่อ 16 ธ.ค. 2556

ชุมชนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า “เมือง” หรือ “มหานคร” ต่างเป็นสถานที่ของผู้คนซึ่งมากหน้าหลายตา เข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในชีวิต เพราะเมืองในลักษณะนี้เป็นสัญลักษณ์ของ “การพัฒนา” และ “ความทันสมัย” อันเป็นสิ่งที่หมายปองของผู้คนทั่วทั้งสารทิศ
 
สำหรับประเทศไทย กรุงเทพมหานคร(หรือเมืองขนาดใหญ่อื่นๆ) ก็คือ มหานครแห่งโอกาสสำหรับคนจำนวนมาก
 
แต่ ในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าเช่นนี้ ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อชีวิตที่ดีของชาวเมือง อย่าง “นักทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ” (หรือคนกวาดถนน/ขยะ) กล่าวได้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไร้เกียรติยศศักดิ์ศรี ชื่อเสียง เงินทอง ซ้ำยังถูกดูถูกจากสังคมอีกด้วย ทั้งที่จริงพวกเขาถูกเอาเปรียบจากสังคมที่เป็นผลพวกจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
 
 
ด้วยเหตุนี้จึงเสนอออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิพิเศษ กับอาชีพนักทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักดิ์ศรีและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาและครอบครัว  
 
โดยพวกเขาจะได้สิทธิพิเศษตามกฎหมาย ดังนี้ รักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว บุตรหลานเรียนฟรีถึงปริญญาตรี มีที่พักอาศัยฟรี เป็นต้น ทั้งนี้กฎหมายนี้จะบังคับให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานนักทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะด้วย เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการต่อรองให้ว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบจากรัฐ
 
ทั้งนี้ สิทธิพิเศษต่างๆ รัฐจะเป็นคนออกให้ทั้งหมด
 
 
คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player