ยกเลิก "พรรคการเมือง"

ยกเลิก "พรรคการเมือง"

iLidddotcom เมื่อ 11 ธ.ค. 2556

สำหรับเหตุผลที่อยากให้ยกเลิก "พรรคการเมือง" นั้น มีดังนี้ (อาจจะยังไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้ระบบรัฐสภาดีขึ้นและสามารถถ่วงดุลอำนาจได้อย่างแท้จริง)

  • พรรคการเมืองทำให้ สส. ในสภาไม่มีอิสระในการตัดสินใจ เนื่องจากในความเป็นจริงนั้นเรารู้กันอยู่ว่า หากพรรคมีมติในเรื่องใดอย่างไรนั้น สมาชิกในพรรคย่อมต้องทำตามมติของพรรค เรื่องที่อยู่นอกสภาอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เรื่องในสภานั้นเป็นปัญหาใหญ่ เพราะ สภามีหน้าที่ในการออกกฎหมาย หรือหน้าที่นิติบัญญัติ ดังนั้น หากผู้ที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติไม่มีซึ่งอิสระในการตัดสินใจด้วยเหตุผลแล้ว ย่อมทำให้กฎหมายที่ออกมานั้นไร้คุณภาพหรือเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน)
  • พรรคการเมืองทำให้ตัวเลือก สส. ในแต่ละพื้นที่มีจำนวนน้อย กล่าวคือ กฎหมายระบุเอาไว้ว่า สส. ต้องสังกัดพรรคการเมือง แต่คนที่อยากลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนใหญ่นั้นไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ทำให้แต่ละพื้นที่นั้นมี สส. ลงสมัครรับเลือกตั้งในจำนวนที่น้อย เมื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งน้อย ตัวเลือกก็น้อย

หากเป็นไปได้อยากให้ประเทศไทยนั้นมีการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ฝากให้ปัญญาชนนักรัฐศาสตร์และนักกฎหมายทุกท่านได้รับข้อเสนอทางความคิดในเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยนะ

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player