รับสมัคร "คณะลูกขุน" ร่วมตัดสินรางวัล "หนังน่าจะแบน"

รับสมัคร "คณะลูกขุน" ร่วมตัดสินรางวัล "หนังน่าจะแบน"

 

ในกิจกรรมการประกวดหนังสั้นหัวข้อ “หนังน่าจะแบน” หลังจากที่ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และมีภาพยนตร์ส่งเข้ามาร่วมสนุกทั้งหมด 40 เรื่อง

เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ iLaw ขอเชิญชวนผู้รักการดูหนัง หรือ ผู้ที่มีความสนใจประเด็นการแบนหนังและกิจกรรมครั้งนี้ เข้ามาร่วมเป็น “คณะลูกขุน” หรือ คณะกรรมการพิจารณาฝ่ายภาคประชาชนเพื่อตัดสินรางวัลภาพยนตร์ “ขวัญใจคนรักหนัง”

 

คณะลูกขุน คือ อะไร

เนื่องจากรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลเข้าตากรรมการ จะถูกตัดสินโดยตัวแทนจากองค์กรร่วมจัดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาภาพยนตร์ และสาขากฎหมาย จำนวน 4 ท่าน  แต่ขณะเดียวกันเราก็ยังตั้งคำถามว่าการตัดสินภาพยนตร์โดยให้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เพียงแค่กลุ่มเดียวเป็นคนใช้ดุลพินิจแทนคนทั้งประเทศนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง เพราะไม่ว่า “ใครก็ได้” ที่เป็นคนดูหนังทุกคนก็อาจมีความคิดเห็นต่อหนังแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคลก็ได้

ดังนั้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้การพิจารณาภาพยนตร์เป็นอำนาจของ “ใครก็ได้” และเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เราจึงต้องการคณะลูกขุนที่เป็นตัวแทนของ "ใครก็ได้" ไม่จำเป็นต้องมีประวัติการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านใดเป็นพิเศษ ขอเพียงแค่ชื่นชอบการดูหนังและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้

คณะลูกขุนจะมีจำนวน 7 คน ทำหน้าที่ตัดสินรางวัล “ขวัญใจคนรักหนัง” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษในกิจกรรมนี้ โดยมีโล่ห์ประกาศเกียรติคุณมอบให้ การตัดสินจะมีขึ้นสดๆ ในกิจกรรมฉายภาพยนตร์ในโครงการพร้อมประกาศผลรางวัลอื่นๆ ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

คุณสมบัติผู้สมัครคณะลูกขุน

1. ฟัง พูด อ่าน ภาษาไทยได้

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

3. พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

4. ไม่รู้จักกับผู้เข้าประกวดเป็นการส่วนตัว ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับหนังที่ส่งเข้าประกวด

5. สามารถเข้าร่วมงานประกวดหนังน่าจะแบนได้ ในวันที่ 7 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลาเที่ยง ถึง 2 ทุ่ม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

วิธีการคัดเลือกหากมีผู้สมัครเกิน 7 คน

หากมีผู้สมัครมากกว่า 7 คน iLaw จะทำการคัดเลือกด้วยวิธีการจับสลากแบ่งตามช่วงอายุ โดยไม่พิจารณาจากการศึกษา ประสบการณ์ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งสิ้น

ผู้สมัครจะถูกแบ่งตามกลุ่มอายุ และจับสลาก โดยแบ่งเป็น กลุ่มอายุ 18-30 (2 คน), 31-40 (2 คน), 41-50 (2 คน), และ ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป (1 คน) เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว iLaw จะติดต่อผู้ที่ได้เป็นคณะลูกขุนเพื่อประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

 

ค่าใช้จ่าย

iLaw จะรับผิดชอบค่าเดินทางของลูกขุนที่มาจากต่างจังหวัด แต่ไม่รวมถึงค่าที่พักด้วย และไม่มีค่าตอบแทน

 

ผู้สนใจกรุณาดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครตามไฟล์แนบด้านล่าง และส่งกลับมาที่ อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556

 

 

รู้จัก iLaw เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์: http://ilaw.or.th http://freedom.ilaw.or.th/

รู้จักโครงการหนังน่าจะแบน: http://ilaw.or.th/node/2720

 

          

19 สิงหาคม 2556 ประกาศผลการจับฉลาก จากผู้สมัคร 37 คน ผู้ที่ได้เป็นคณะลูกขุน ได้แก่

1. คุณรัชนันท์ เพชรจำนงค์
2. คุณอาร์ม พุทธพล
3. คุณเกตุธิดา รัตนพงษ์พร
4. คุณผกามาศ คำฉ่ำ
5. คุณธีรวุธ ธาดาตันติโชติ
6. คุณพีรพล ปักประจำ
7. คุณธนภรณ์ สาลีผล


สำหรับผู้ที่ข้องใจการจับฉลาก สามารถดูวิดีโอบันทึกการจับฉลากได้ ตามลิงก์นี้ 
http://www.youtube.com/watch?v=LpNsyOaZ9GI

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาดไฟล์
Application for Jury _ Short Film.doc61 KB