ควรออกกฎหมายให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

ควรออกกฎหมายให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

Benjamin Franklin เมื่อ 8 ก.ค. 2556

ควรออกกฎหมายให้การค้าประเวณีเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

ในทางกฎหมายการค้าประเวณีเป็นเรื่องผิด เจ้าของสถานประกอบการและนายหน้าผู้จัดหาบริการมีความผิดขณะที่ผู้ค้าบริการมีสถานะเป็นเหยื่อที่ต้องเข้ารับการเยียวยาฝึกอาชีพ ในทางสังคม ผู้คนต่างมองพร้อมก่นด่าประนามว่าผู้ค้าบริการเป็นพวกขี้เกียจ อยากได้เงินง่ายๆ รักความสบาย 

อย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริง การค้าประเวณีเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกหัวระแหงภายใต้ฉากบังหน้าว่าร้านนวดแผนโบราณบ้างหรือร้านคาราโอเกะบ้าง ทว่ากลับไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจัง บ่อยครั้งสถานประกอบการเหล่านี้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรส่วยขนาดใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้การที่อาชีพค้าบริการเป็นสิ่งผิดกฎหมายทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สิทธิรวมตัวตามกฎหมายเพื่อต่อรองกับนายจ้าง  

เมื่อการปราบปรามการค้าประเวณีดูจะเป็นไปได้ยากและไม่เคยเป็นไปได้จริงในสังคมไทย ทำไมไม่ทำให้การค้าบริการทางเพศเป็นเรื่องถูกกฎหมายและมีกลไกควบคุมคุ้มครองเพื่อให้ธุรกิจการค้าประเวณีมีความโปร่งใสและไม่เอื้อต่อการคอรัปชัน พร้อมกันนั้นก็ยกระดับให้ผู้ค้าบริการขึ้นมาเป็นแรงงานถูกกฎหมายมีศักดิ์และสิทธิความของเป็นมนุษย์และมีอำนาจต่อรองเฉกเช่นผู้ประกอบอาชีพอื่น การใช้ข้ออ้างทางศีลธรรมมาพิทักษ์ผลประโยชน์ของเจ้าของธุรกิจมืดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐผู้ฉ้อฉลและใช้เพื่อกดขี่ศักดิศรีของผู้ให้บริการควรจะเลิกได้แล้

 

 

 

 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player