เพิ่มโทษต่อผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยผิดกฏหมาย

เพิ่มโทษต่อผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยผิดกฏหมาย

mrkosit เมื่อ 7 ก.ค. 2552

การทำลายสิ่งแวดล้อมโดยผิดกฏหมาย เช่น ลักลอบตัดไม้ หรือการปล่อยควันพิษของโรงงานมากเกินกำหนด ควรมีโทษในระดับการพยายามฆ่า เพราะการทำลายสิ่งแวดล้อม มีผลต่อชีวิตของประชากรในจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

Ratak's picture
การออกกฎหมายทุกฉบับ ต้องคำนึงถึงว่า มีผู้รักษาหรือควบคุมให้เป็นไปตามนั้นเพียงพอหรือไม่ ไม่งั้นก็อย่าเขียนออกมาให้เป็นประโยชน์เฉพาะกาลหรือเฉพาะกลุ่มอีกเลย สำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วรีบช่วยกันแก้ปัญหาเถิดครับ ยังมีคนไม่รู้ตัวว่ากำลังทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่อีกมาก
wutnjj's picture
การบังคับใช้กฎหมายมากกว่าที่มีปัญหา โดยเฉพาะคนที่ใช้กฎหมายไม่มีความรับผิดชอบและบังคับได้จริงเอาแต่ประโยชน์เข้าตัีวเองมากกว่า