เสนอการลงโทษผู้กระทำผิดในอัตราก้าวหน้า

เสนอการลงโทษผู้กระทำผิดในอัตราก้าวหน้า

mrkosit เมื่อ 7 ก.ค. 2552

ผู้ที่ทำผิดเมื่อถูกตัดสินโทษไปแล้ว และเมื่อพ้นโทษออกมาก็ทำผิดแบบเดิมอีก ซึ่งแสดงถึงความไม่รู้สำนึกของผู้ที่ทำผิดเอง ดังนั้นในการลงโทษครั้งต่อไปควรมีการลงโทษที่แรงขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนการทำผิด เช่น
ครั้งแรก จำคุก 1 ปี  ครั้งที่ 2 ก็จำคุก 2 ปี  ครั้งที่ 3 4 ปี แล้วถ้ายังไม่รู้จักสำนึกก็ต้อง ตลอดชีวิตไปเลย ซึ่งน่าจะช่วยให้มีการกระทำผิดในเรื่องเดิมๆ จากคนเดิมๆ ลดลงได้ และช่วยลดการปล่อยคนที่ไม่รู้จักสำนึกกลับสู่สังคม

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

อาวุธ's picture
นี่แหละครับ วิธีขจัดคนไม่ดี(ชั่ว)ออกจากสังคม แล้วถ้าจะให้ดีต้องเพิ่มโทษกับบรรดาผู้มีอำนาจทางกฎหมายด้วย ถ้ากระทำความผิด
อาวุธ
Ratak's picture
เรื่องนี้เป็นสิ่งดี แต่ต้องแยกออกจากการทำความผิดโดยประมาทหรือไม่ตั้งใจด้วยนาครับ
bact's picture
เห็นด้วยว่าควรแยก การทำความผิดโดยประมา หรือไม่เจตนา ออกมา
opop's picture
ปัจจุบัน มีแล้ว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 บอกไว้ว่า ถ้าคนออกจากคุกมาไม่เกิน5ปี ทำผิดอะไรก็ตามอีกก็ให้เพิ่มโทษ 1 ใน 3
มาตรา 93 บอกว่า ถ้าภายใน 3 ปีทำผิดอีกในความผิดแบบเดิมหรือคล้ายๆ กัน ให้เพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งด้วย

โอเคป่ะ?
opop's picture
อ๋อ แล้วก็เพิ่งเห็นครับ มาตรา 94 บอกว่า ถ้าเป็นการประทำโดบประมาท หรือผู้กระทำผิดอายุไม่เกิน 17 ปีขณะทำ ไม่ต้องเพิ่มโทษครับ