แรงงานต่างชาติควรได้รับปรับค่าแรงเป็น 300 บาท เช่นเดียวกับแรงงานไทย

เห็นด้วย เพราะทำงานเท่ากัน คนเหมือนกันควรจะได้รับค่าแรงเท่ากัน
62% (48 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะผู้ประกอบการจะไม่มีทางเลือกในการลดต้นทุนจากการแบกรับค่าแรงที่สูงขึ้น
13% (10 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้แรงงานต่างชาติไหลทะลักเข้ามาแย่งงานคนไทย
26% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 78 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

ควรจะได้เท่ากันนะ และถ้าจะกันไม่ให้แรงงานทะลักเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้น ควรจะเปลี่ยนเป็นพัฒนาฝีมือต้นเองให้มากขึ้นจะดีกว่า เพราะไม่อย่างนั้นประเทศก็จะถดถอยอยู่แบบนี้ พัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ ก็ไม่ต้องไปกลัวเพื่อนบ้านจะทะลักเข้ามาแล้ว ถ้าค่าแรงเท่ากันยังไงเค้าก็ต้องเลือกเราแน่ๆ ...