นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางตรง

นายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งทางตรง

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

แยกการเลือกตั้ง ให้ฝ่ายบริหาร เช่น ตำแหน่งนายกฯ มาจากการเลือกตั้งทางตรง เพื่อไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการคงอยู่หรือล่มสลายของรัฐบาล และทำให้การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

น้ำใส's picture
ก็เห็นด้วยนะ แต่ว่าในอดีต แค่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ยังทำไม่ได้เลย
แล้วถ้าขนาดให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะทำได้หรือ เดี๋ยวพอมีกระแส อยากให้มี
การเลือกนายกโดยตรง ก็จะต้องมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาคัดค้าน และสาธยายให้ฟัง
ถึงผลเสียของการเ้ลือกนายกโดยตรงอีก