ห้ามคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจนานเกิน 2 เดือน

ห้ามคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจนานเกิน 2 เดือน

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

หากมีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารห้ามมีอำนาจเกิน 2 เดือน

 

คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
ก็เห็นด้วยอ่ะนะ แต่จะบังคับใช้ยังไงเหรอ - -'
นิสิตสุรา's picture
ฎีกา 45/2496
คณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศได้สำเร็จ ย่อมมีอำนาจออก และ ยกเลิก แก้ไข กฎหมายได้ รัฐมนตรีที่แต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญซึ่งคณะรัฐประหารได้ประกาศใช้ จึงเป็นรัฐมนตรีโดยชอบ

โดยหลักแล้วเมื่อปฎิวัติสำเร็จ ก็จะมีอำนาจรัฐาธิปัตย์ สามารถทำอะไรก็ได้เพราะเป็นอำนาจสูงสุด โดยสามารถตรากฎหมายได้ตามอำเภอใจโดยไม่จำเป็นต้องสนใจเจตนารมณ์ของประชาชน และฝ่ายตุลาการต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่คณะปฎิวัติออก ไม่สามารถแย้งได้ มิเช่นนั้นก็จะทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์