ลดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการขอใช้ครั้งแรก

ลดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการขอใช้ครั้งแรก

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ลดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการขอใช้ครั้งแรก

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

bact's picture
การเข้าถึง พลังงาน (ไฟฟ้า), น้ำสะอาด (ประปาทางท่อ/ทางคลอง) และ การสื่อสาร (โทรศัพท์+อินเทอร์เน็ต) ควรจะต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ที่รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดหาให้กับประชาชนทุกคน