ระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ สามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้

ระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ สามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ระบบขนส่งมวลชน สามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

AuN's picture
เป็นความคิดที่ดีนะครับ เป็นการนำเทคโนโลยีมา"เพิ่ม"ความสะดวกสบายในการใช้บริการที่มีอยู่

แต่หากมองที่ "ปัญหาของระบบขนส่งมวลชน" ในเวลานี้ สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเร่งด่วนเพื่อให้การขนส่ง(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่) "มีประสิทธิภาพ"และ"เป็นประโยชน์" คือการส่งเสริมด้านช่องทางการจราจรที่"สะดวก รวดเร็ว และ เพียงพอ" แก่ความต้องการของประชาชน รวมไปถึง โอกาสในการเข้าถึง"บริการ"สาธารณะเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งความทั่วถึงในด้านภูมิศาสตร์(คือ กระจายเข้าไปสู่ทั่วเมือง)และในด้านบุคคล(เช่น ผู้พิการ เด็ก คนชรา ) โดยในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่า การเดินทางนั้นเป็นสิ่งจำเป็นของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่สวัสดิการรัฐ หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้การดูแล อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เพียงพอแก่ความต้องการ และทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ เพราะว่าการดูแล ขนส่งมวลชนนั้น เป็นการดูแลและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการเดินทางที่มีคุณภาพ เพราะว่าการเดินทางนั้นเป็นหนทางไปสู่การเข้าถึงสิทธิอื่นๆตามมาด้วย เช่น การศึกษา ที่พักอาศัย ฯลฯ หากการเดินทางติดขัดก็อาจกระทบไปถึงส่วนต่างๆด้วย
จึงเห็นว่าสิ่งที่ควรจะเร่งพัฒนานั้นก็คือ การกระจายบริการด้านการขนส่งและพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอย่างทั่วกัน
ต้องพัฒนาตัว"บริการขนส่งมวลชน"ให้มีคุณภาพก่อน แล้วการต่อยอดความสะดวกสบายในการใช้ค่อยตามมา

เปรียบได้กับ บะหมี่ชามหนึ่ง บ้างก็ชอบทานบะหมี่น้ำ,บะหมี่เกี้ยว หรือ บะหมี่แห้ง
ถ้าบะหมี่ของเรา มีน้ำซุปที่ยอดเยี่ยมแต่ตัวบะหมี่กลับ "บูด"เสียอยู่ ก็พึงได้เพียงความอร่อยชื่นใจ แต่ไม่ได้ "อยู่ท้อง"