รอบอาทิตย์ที่สอง ก.พ.55 : ระดมถล่มอียู "หยุดแย่งยาจากมือประชาชน"

รอบอาทิตย์ที่สอง ก.พ.55 : ระดมถล่มอียู "หยุดแย่งยาจากมือประชาชน"

เมื่อ 10 ก.พ. 2555

 

แอมเนสตี้ร่อนแถลงการณ์ ร้องไทยคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (AMNESTY INTERNATIONAL) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ไทยยกเลิกมติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ห้ามไม่ให้กลุ่มนักวิชาการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อรณรงค์การปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพราะเห็นว่าเป็นการละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนในด้านเสรีภาพทางวิชาการ

"การอภิปรายถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนและอาจมีการเผชิญหน้า และการแสดงความไม่เห็นด้วย ถือเป็นเสาหลักของเสรีภาพทางวิชาการ กรณีที่เกรงว่าการใช้เสรีภาพทางวิชาการอาจทำให้เกิดความรุนแรง การแก้ปัญหาที่ถูกต้องน่าจะเป็นการเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าว ไม่ใช่ไปจำกัดเสรีภาพโดยการออกคำสั่งห้ามปฏิบัติการของกลุ่มบางกลุ่ม" ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ดังกล่าว

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่ สำนักข่าวประชาธรรม

 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หนุนร่างพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ต่อกกต.

นายไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) เปิดเผยว่า  นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ทำหนังสือบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.....ต่อประธานรัฐสภาและวุฒิสภา โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.)มีความเห็นว่า ประชาชนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายควรมีสิทธิเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคลากร เครื่องมือและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจัดการเพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิในการเลือกตั้งอยู่แล้ว การเปิดให้ประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงตนและใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายจึงมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีลักษณะคล้ายคลึงการใช้สิทธิเลือกตั้ง และถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน แม้จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่รัฐมากขึ้นก็ตาม ขณะเดียวกันควรกำหนดระยะเวลาในการเข้าชื่อให้ยาวนานมากกว่าเก้าสิบวัน

นอกจากนี้คปก.ยังเห็นว่าควรจะใช้ร่างพระราชบัญญัติของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยนายภูมิ  มูลศิลป์ หรือนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ร่างใดร่างหนึ่งเป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วย

ที่มาข่าว สำันักข่าวประชาธรรม

 

เครือข่ายด้านสาธารณสุขระดมส่งแฟกซ์-อีเมลถล่มอียู "หยุดแย่งยาจากมือประชาชน"

ภาคประชาสังคมทั่วโลกประสานพลังกดดันสหภาพยุโรปให้หยุดบังคับอินเดียให้รับเอฟทีเอที่จะมีผลทำลายอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญในการประชุมสุดยอด สุดสัปดาห์นี้ เครือข่ายในไทยใช้วิธีส่งแฟกซ์-อีเมลถล่ม และโฟโต้แอคชั่น

นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้จะเป็นการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป-อินเดียเพื่อสรุปข้อตกลงเอฟทีเอระหว่างกัน ซึ่งสหภาพยุโรปยังคงพยายามกดดันให้อินเดียต้องรับข้อตกลงที่เกินไปกว่าความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก หรือที่เรียกว่าทริปส์พลัส ซึ่งจะมีผลทำลายอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญของอินเดียที่ประชาชนทั่วโลกพึ่งพาอยู่ ทางเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั่วโลกจึงร่วมในกันจัดการรณรงค์พร้อมกันในสัปดาห์นี้
 
สำหรับการรณรงค์ในไทย เครือข่ายประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานเพื่อการเข้าถึงการรักษา นำโดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จะใช้วิธีการส่งโทรสารและจดหมายอิเล็คทรอนิคไปยังสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และเชิญชวนประชาชนร่วมถ่ายภาพที่มีข้อความ “สหภาพยุโรปหยุดแย่งยาจากพวกเราซะที/EU Hand off Our Medicines” “หยุดเอฟทีเอที่ทำลายยาชื่อสามัญ/Stop the FTA Attack Generic Medicines” เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย http://www.facebook.com/EUinThailand เพื่อกระตุ้นสำนึกผู้เจรจาของสหภาพยุโรปให้คณะกรรมาธิการยุโรปเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาและสัญญาว่าจะสนับสนุนการเข้าถึงยาจำเป็นสำหรับประชาชนทุกคน โดยจะเริ่มการรณรงค์นี้พร้อมกันในวันศุกร์นี้”
 
ที่มาข่าว ประชาไท
 
 
ชาวประจวบฯ จี้ใช้ ‘แผนอนุรักษ์พลังงาน’ เป็นทางเลือกแรก ‘แผนพีดีพี 2012’
 
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจวบฯ และชุมพร ร่วมเวทีอนาคตไฟฟ้าไทย ยื่นข้อเสนอใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน ต้านถ่านหินและนิวเคลียร์ เปลี่ยนแนวคิดวางแผนพลังงานใหม่ลดสร้างหนี้สาธารณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯ และชาวบ้านจากจังหวัดชุมพรรวมกว่า 120 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ผ่านนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการจัดการสัมมนาเรื่อง “อนาคตไฟฟ้าไทย มาจากทางไหน ช่วยบอกที..?” โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
 
เพื่อเสนอให้รัฐบาลนำแผนอนุรักษ์พลังงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2554-2573) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพลังงาน มาผนวกรวมเป็นทางเลือกแรกในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก
 
ที่มาข่าว TCIJ
 
 
ลุ้นไทยพลัดถิ่น 1.6 หมื่นคนได้สัญชาติหลัง พ.ร.บ.ผ่านวุฒิสภา
 
คนไทยพลัดถิ่นกว่า 1.6 หมื่นคน มีความหวังได้สัญชาติไทยหลัง พ.ร.บ.สัญชาติฉบับที่ 5 ผ่านวุฒิสภา และรอเพียงนายกฯ กราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก็สามารถบังคับใช้ตามกฎหมาย 
       
นายสุพจน์ เลียดประถม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศ วุฒิสภาและคณะ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับทราบปัญหาสถานะของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ที่บ้านหินช้าง หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นกว่า 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ
       
นายสุพจน์กล่าวว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ... ฉบับที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรอเพียงนายกรัฐมนตรีนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
 
 
เปิดแฟ้มครม.ชงตั้งองค์กรชั่วคราวบริหารน้ำ!
 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(กยน.) จะเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ......เพื่อจัดตั้งองค์การบริหารจัดการน้ำ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยโครงสร้างของหน่วยงานนี้จะเป็นรูปแบบการบริหารงานเพื่อจัดการภัยพิบัติและอุทกภัยแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
 
ขณะเดียวกันก็จะมีการจัดตั้งสำนักงานนโยบายและบริหารการจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ เป็นองค์กรชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยหน่วยงานนี้จะทำงานร่วมกับ กอนช.และกบอ. มีเลขาธิการที่มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ มีหน้าที่ในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการน้ำทั้งหมด หากที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงสร้างระเบียบนี้ จะมีอำนาจในการทำงานเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำชั่วคราว
 
ที่มาข่าว กรุงเทพธุรกิจ 
 
 
“ธิดา” นำเสื้อแดงบุกสภา-ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนปช. 
 
วันที่ 9 ก.พ. กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ประมาณ 400 คน นำโดย นางธิดา โตจิราการ แกนนำนปช. ได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ฉบับนปช. พร้อมแนบรายชื่อประชาชน ประมาณ 60,000 คน ต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีส.ส.จากพรรคเพื่อไทย ร่วมให้กำลังใจ อาทิ น.พ.เหวง โตจิราการ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นายสุนัย จุลพงศธร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น
 
นางธิดา กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนได้รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เพื่อเป็นการเปิดประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ถือเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ก้าวสู่ความปรองดองที่แท้จริง โดยความปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีนิติรัฐที่เป็นนิติธรรม เพราะหากไม่มีความขัดแย้งจะยังคงอยู่ จึงขอให้ฟังเสียงประชาชน และแม้ว่าส.ส.และส.ว.จำนวนมากจะได้เข้ามาทำงานในสภา แต่ประชาชนทั้งประเทศก็ยังต้องทำงานต่อไปเพื่อให้ประเทศประชาธิปไตย วันนี้ประชาชนกว่า 6หมื่นรายชื่อ ได้ร่วมลงรายชื่อเพื่อขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เนื่องจากรายชื่อมีจำนวนมาก ก็อาจมีข้อบกพร่องบ้าง หากมีความผิดพลาดสามารถส่งแก้ไขเพิ่มเติมได้
 
ที่มาข่าว ข่าวสด
 
 
พรรคร่วมรัฐบาลยื่นแก้ไข รธน.ม.291 แล้ว ปธ.สภาพร้อมบรรจุเข้าที่ประชุม
 
 นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการยื่นร่างรัฐธรรมนูญว่า ก็ได้นัดกับทางประธานสภาฯ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งร่างก็ยังคงหลักการเดิม คือให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลือกสมาชิกสภาร่าง รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 77 คน และทางสภาฯเลือกอีก 22 คน โดยเป็นการเสนอผ่านสถาบันอุมศึกษา แต่หลักการในการพิจารณานั้นจะต้องมีการหารืออีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ตนขอยืนยันว่า ส.ส.ร.นั้นจะไม่มี รัฐมนตรี ส.ส.หรือ ส.ว.ร่วมด้วยอย่างแน่นอน
       
ส่วนกรณีที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.มีมติออกมาว่ารัฐบาลจะไม่มีทางแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น นายอุดมเดชกล่าวว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้ แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะไม่มีทางแตะต้องกฎหมายอาญามาตรา 112 อยู่แล้ว อีกทั้งรัฐมนตรีหลายๆ คนก็พูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามโยงการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกี่ยวข้องกับการจงรักภักดี