มาตรการห้ามมิให้ทำกิจกรรมเรื่องกฎหมายหมิ่นฯ (ม.112) ในมหาวิทยาลัย

ควรสั่งห้าม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากกลุ่มใด ข้อเสนอใด
20% (57 votes)
ควรสั่งห้ามเฉพาะกิจกรรมที่เสนอให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 112
10% (27 votes)
เป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม เพราะสถาบันการศึกษาต้องเปิดเสรีภาพ และเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามและถกเถียง
70% (199 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 283 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

Comments

riverstar's picture

ไม่เหมาะสมค่ะ ไม่ว่าจะปิดกั้นฝ่ายไหนก็ตาม

คำตอบชี้นำไปค่ะ ไม่เป็นกลาง

ไม่มีเนื้อที่ให้คนที่คิดว่า "การแก้ไข" แต่ไม่ยกเลิกกดโหวต

ตลก!

POP's picture

เห็นด้วยกับท่าน

now's picture
มหาวิทยาลัยทำถูกต้องแล้ว