คิดว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ควรต้องใช้หลักฐานระบุตัว อย่างไรบ้าง

ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตามข้อเสนอของร่างฉบับประชาชน)
42% (74 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
24% (42 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน
8% (15 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ตามกฎหมายปัจจุบัน)
26% (46 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 177 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต