สืบพยานคดีลุง sms [UNCLE SMS Case] witness hearing for the defendant

สืบพยานคดีลุง sms
 

ข้อหา: ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14(2), (3),ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
 
สืบพยานโจทก์ วันที่ 23, 27, 28 กันยายน 2554 (ทั้งวัน)
สืบพยานจำเลย วันที่ 29,30 กันยายน 2554 (ทั้งวัน)
สถานที่ : ศาลอาญารัชดาภิเษก
 
สารบบคดี:
 
จำเลยใช้โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 081-349-3615 พิมพ์ข้อความอันอาจเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และหมิ่นประมาทใส่ความให้ร้ายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยส่งข้อความดังกล่าวไปยังโทรศัพท์มือถือที่มีหมายเลขโทรศัพท์ 081-425-5599 ของนายสมเกียรติ  ครองวัฒนสุข  ขณะดำรงตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9,11,22 พ.ค. 53
 
 
Witness hearing on Uncle SMS case 
 
Accusation: Article 14(2),(3) Computer Crime Act + Article 112 Criminal Code
 
witness hearing for the public prosecutor: 23, 27, 28 September 2011 (All day)
witness hearing for the defendant: 29, 30 September 2011 (All day)
venue: Criminal Court, Ratchadapisek Road
 
Case detail: 
Uncle SMS (pseudo name) , 61, was a worker. He was arrested on 3 August 2010 for “sending SMS messages considered offensive to the monarchy and PM”. Despite his age and his serious illness (cancer), he is refused bail and now in prison. He denies the charges, saying the SIM-card used by the police to trace the calls was not his.