สืบพยานคดีประชาไท [PRACHATAI Case] witness hearings for the public prosecutor

สืบพยาน คดีประชาไท

 
ข้อหา :
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  มาตรา 14, 15
 
วันนัด :
สืบพยานโจทก์ วันที่ 4, 8, 9 10 กุมภาพันธ์ 2554 และ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 20, 21 กันยายน 2554
สืบพยานจำเลย วันที่ 11, 12, 13, 14, ตุลาคม 2554
 
สารบบคดี:
ในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 จำเลยซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์โดยเป็นผู้ดูแล (Webmaster) เว็บบอร์ดประชาไท ได้กระทำการอันอาจจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการดำเนินการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของจำเลย  อันเป็นข้อมูลมีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
 
PRACHATAI case
 
Accusation: Article 14, 15 Computer Crime Act
Witness hearing on the public prosecutor: 4,8,9,10 February 2011 and 1,2,6,7,8,9,20,21 September 2011
Witness Hearing on the defendant: 11,12,13,14 October 2011