Laws Monitoring

Traffic Act
ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ... มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นในการจัดการท้องถนน ประเด็นสำคัญคือร่างใหม่ให้อำนาจตำรวจส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ และให้อำนาจตำรวจตรวจสอบผู้ขับขี่ที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยสันนิษฐานว่าเมาได้ ร่างนี้อยู่ในการพิจารณาของสนช.ปี 2557 
"เทปสีแดง" เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวและก่อให้เกิดปัญหาการแสวงหากำไรเกินปกติ ดังนั้นการมีกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการระหว่างรัฐและเอกชนจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการอุดช่องโหวเหล่านี้
Rape Kid
สนช.เตรียมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ เพิ่มโทษปรับฐานข่มขืนเด็ก แก้ไขถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน และกำหนดให้ชัดว่า หากผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 13 ปี จะอ้างว่าไม่รู้อายุของเด็ก เพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้   
save animal
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ที่อยู่ในสนช.เป็นร่างกฏหมายที่ค้างมาจากสภาก่อนการรัฐประหาร ในช่วงก่อนการรับหลักมีภาคประชาชนร่วมตัวกันขอให้สนช.นำข้อเสนอของพวกเขาไปพิจารณา ข้อเสนอของเขาคืออะไร? และร่างที่พิจารณาเป็นอย่างไร?
Police forces
ปี 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขุดเอาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาเสนออีกครั้ง เตรียมเข้าสู่สนช. มาคราวนี้กำหนดหน้าที่ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งล่วงหน้า กำหนดหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก และกำหนดขั้นตอนกรณีต้องสลายการชุมนุมที่ไม่สงบและปราศจากอาวุธ
Clean Media
ร่างพ.ร.บ.กองทุุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เคยถูกนำเสนอต่อสภาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จำนวน 4 ฉบับ แต่การรัฐประหารทำให้ร่างตกไป ขณะนี้รัฐบาล ศสช.นำกลับมาให้ สนช.พิจารณาใหม่ โดยสาระสำคัญอยู่การตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดยการดูแลของข้าราชการเป็นหลัก
gender equality
ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ใช่ร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอขึ้นมาในสนช. ปี 2557 แต่เป็นร่างกฎหมายที่ทั้งฝ่ายภาครัฐพยายามผลักดันมานานแล้ว ขณะเดียวกันกูถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนภาคประชาชนเคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าไปแข่งด้วยมาแล้ว
ภาคประชาสังคมพยายามขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อโครงสร้างการบริหารการจัดการ สิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ความพยายานั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนักเพราะฝ่ายการเมืองในแต่ละสมัยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือกระบอกปืนต่างก็ไม่เอาด้วย
Seminar Medicine Act
ประเด็นการแบ่งประเภทยา การผลิตยาให้ได้มาตรฐาน การคำนึงถึงอันตรายจากการใช้ยาชุด และการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เป็นข้อกังวลของเครือข่ายเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน จึงแถลงเรียกร้องให้แก้ไขเพื่อให้รัดกุมมากขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ "กฎหมายอุ้มบุญ" เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันครั้งใหญ่ หลังปรากฏข่าวการทวงสิทธิความเป็นแม่จากการ "รับจ้าง อุ้มบุญ” แก่คู่สามี-ภรรยา ชาวออสเตรเลีย