Laws Monitoring

Child porn
ร่างพ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุเป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" เพื่อป้องกันเด็กลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากข่าวพฤติกรรมน่าหวาดเสียว หรือพฤติกรรมที่ยั่วยุให้เกิดการเอาอย่าง ที่น่าสนใจคือเจ้าหน้าที่สามารถค้นบ้าน-ดักฟังได้ หากสงสัยว่ามีการกระทำผิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อถกเถียงว่าร่างพ.ร.บ.นี้จะปราบปรามสิ่งยั่วยุอย่างไร จึงจะไม่ละเมิดเสรีภาพของพลเมือง
mining bill
21 ต.ค. 2557 ครม.อนุมัติ หลักการร่าง พ.ร.บ.แร่ เสียงคัดค้านจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ก็ดังขึ้น ประชาชนในหลายพื้นที่เรียกร้อง ให้ชะลอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ สนช. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และรอสภาจากการเลือกตั้ง ขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการกฤษฎีกา    
military court
ข้อเสนอแก้พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ที่อยู่ใน สนช. ตอนนี้ เพิ่มเงินเดือนให้ตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร ปรับหลักการหลายอย่างให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และยังมีข้อถกเถียงเรื่องการให้ทหารสั่งขังผู้ต้องสงสัยโดยไม่ขอหมายศาลได้
Cyber bill set
กระแสคัดค้าน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ทำให้ผู้ร่างกฎหมายยืนยันว่าจะมีการแก้ไข และยังย้ำว่าร่างกฎหมายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกในช่วงเวลานี้ ต่อประเด็นข้างต้น iLaw จึงขอนำประเด็นถกเถียงที่เกิดขึ้นมาตอบ เพื่อสร้างข้อถกเถียงใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของ "ชุดกฎหมายความมั่งคงดิจิทัล" ต่อไป
Group Prosecution
การละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก หากทุกคนต้องฟ้องแยกกันเป็นสิบๆ คดีคงวุ่นวายมาก และคดีความคงจะรกโรงรกศาลไปหมด "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม" จึงเป็นแนวคิดให้โจทก์เป็นตัวแทนฟ้องครั้งเดียว คนอื่นก็มีสิทธิได้ค่าเสียหายด้วย แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีข้อน่ากังวลอยู่หลายประการ
Privacy Act
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกเสนอสู่สนช.แล้วครั้งหนึ่ง แต่ถูกเสนอซ้ำอีกครั้งในชุด "กฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ซึ่งมีเนื้อหาเปลี่ยนไปมาก ใช้หลัก "แจ้งให้ทราบ" เมื่อเก็บข้อมูล โดยไม่ต้องขอความยินยอม ย้ายงานข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ใต้สำนักงานความมั่นคงไซเบอร์ฯ
cyber security act
ร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ฯ เป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยไม่มีหมายศาล ทั้งไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ และอาจส่งผลกระทบต่อบรรษัททั้งไทยและต่างชาติ เพราะเจ้าหน้าที่สามารถ “ขอความร่วมมือ” หรือสั่งให้บรรษัท กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ก็ได้ 
amend nbct act
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.กสทช. เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้จะลดอำนาจ กสทช.ให้เป็นเพียงส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า คณะกรรมการดิจิทัลฯ เปลี่ยนวิธีการจัดสรรเคลื่อนความถี่เป็นการคัดเลือก รวมทั้งนำเงินจากกองทุน กทปส.ที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นของคณะกรรมการดิจิทัล 
Phone Trapped
ร่างแก้ไข วิ.อาญาฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มอำนาจตำรวจในการดักฟังโทรศัพท์และดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของประชาชน โดยต้องขอหมายศาล และกำหนดว่าหากผู้ต้องหาใช้สิทธิไม่ให้การในชั้นสอบสวน แล้วอ้างในชั้นศาล ศาลจะไม่รับฟัง
child pornography
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี มีการกำหนดเรื่องความผิดฐานเผยแพร่ "ข้อมูลเท็จ" ใหม่ กำหนดให้ผู้ดูแลเว็บต้องทำตาม "ขั้นตอนการแจ้งเตือน"